Zoekresultaten  1-10 van de 37 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Adviesaanvraag screening op longkanker

  Minister Kuipers (VWS) vraagt advies aan de Gezondheidsraad over een screening op longkanker.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesaanvraag preventie gehoorschade

  Adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad over bestaande en mogelijke nieuwe beleidssporen ter preventie van gehoorschade. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzoek evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker

  Staatssecretaris Blokhuis (VWS) verzoekt de Gezondheidsraad het huidige bevolkingsonderzoek darmkanker te evalueren en te adviseren over mogelijkheden voor optimalisatie van het programma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesaanvraag digitale technologie voor screening

  Minister De Jonge (VWS) vraagt de Gezondheidsraad om advies over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesaanvraag Gezondheidsraad screening op huidkanker

  Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Gezondheidsraad een adviesaanvraag over screening op huidkanker. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State op nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Wet op het bevolkingsonderzoek

  De Raad van State reageert op de nota van wijziging van het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Wet op het bevolkingsonderzoek

  Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Koning de reactie van de Raad van State op de nota van wijziging van het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesvraag optimalisering bevolkingsonderzoek borstkanker

  Staatssecretaris Blokhuis vraagt de Gezondheidsraad om advies over mogelijkheden om het bevolkingsonderzoek naar borstkanker te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over advies MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker

  Brief van Gezondheidsraad en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het advies van de Gezondheidsraad om MRI toe te voegen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief van ZonMw over onderzoeksagenda ME/CVS

  Bekijk document gepubliceerd op