Zoekresultaten  1-10 van de 715 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief RIVM aan OvV over aanbeveling 7 uit 2e deelrapport aanpak coronacrisis

  Afschrift van de brief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over een aanbeveling die de OvV doet richting het RIVM in het 2e deelonderzoek naar de aanpak van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19). De betreffende aanbeveling (7) gaat over de bescherming van de positie, het gezag en de integriteit van de leden van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT gaf adviezen over de bestrijding van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Gezondheidsraad aan OvV over aanbevelingen 2e deelrapport aanpak coronacrisis

  Afschrift van de brief van de Gezondheidsraad aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over de aanbevelingen die de OvV doet richting de Gezondheidsraad in het 2e deelonderzoek naar de aanpak van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragsreflecties RIVM Corona Gedragsunit over aanvullende maatregelen reizigers uit China

  De Corona Gedragsunit van het RIVM stuurt de gedragsreflecties op het eventueel instellen van maatregelen voor reizigers vanuit China naar Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIT-Advies ‘EU-Maatregelen voor reizigers vanuit China’

  Het advies van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) over de gecoördineerde EU-maatregelen voor reizigers vanuit China, opgestuurd naar de waarnemend secretaris-generaal van SZW op 5 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) over aanvullende maatregelen reizigers uit China

  Het advies van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) over de gecoördineerde EU-maatregelen voor reizigers vanuit China, opgestuurd naar de plaatsvervangend Directeur-Generaal van VWS op 4 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies OMT over aanvullende maatregelen reizigers uit China

  Het advies van het Outbreak Management Team (OMT) over de gecoördineerde EU-maatregelen voor reizigers vanuit China.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief oproep tot spoedige behandeling Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

  Minister Kuipers (VWS) vraagt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid zo snel mogelijk te behandelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Reactie op brief BTV aangaande Participatietraject LHB RTHA

  Afschrift van de brief van het Projectteam participatietraject Luchthavenbesluit voor RTHA. De brief bevat een reactie op de brief 'Samenstelling en functioneren Commissie Regionaal Overleg (CRO) RTHA en participatietraject RTHA' van de Vereniging Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast te Rotterdam (BTV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief ORS-advies Gebruiksprognose 2023

  Afschrift van de brief van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) aan minister Harbers (Ienw). Het advies richt zich op de toereikendheid, transparantie en inzichtelijkheid van de informatievoorziening over de verwachte lokale geluidbelasting rond Schiphol in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op