Zoekresultaten  1-10 van de 217 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Documentatie Stuurgroep PIDI

  Documentatie van de stuurgroep Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet verkooppunten tabak ultimo 2021

  Factsheets over het aantal verkooppunten van tabak (verkooppunten van rookwaren).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoord op vragen over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gehoorschade door versterkte muziek

  Advies over blootstelling in de privésfeer, dus los van de blootstelling in de werkomgeving. De preventie van gehoorschade door beroepsmatige blootstelling aan hard geluid is geen onderdeel van de adviesaanvraag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score

  Beoordeling van het herziene algoritme op aansluiting op de Nederlandse voedingsrichtlijnen en advies over eventuele verdere aanpassingen van de Nutri-Score.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Annex bij Herziening Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Deze bijlage bevat per thema een overzicht van de (sub)doelen, kabinetsinzet en indicatoren van het vernieuwde actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage moties en toezeggingen Bewegen en gezondheid

  Overzicht van moties en toezeggingen op het gebied van beweegbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Op weg naar een mondgezonde generatie

  Actieplan voor bewustwording van het belang van een gezonde mond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e voortgangsrapport evaluatie experiment Art. 36a Wet BIG Geregistreerd-Mondhygiënist

  Verslag van de voortgang van de evaluatie van het experiment Art. 36a Wet BIG Geregistreerd-Mondhygiënist.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor drugsincidenten - Factsheet 2021

  De Monitor Drugsincidenten (MDI) geeft indicaties over de ontwikkelingen in drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in Nederland. Het Trimbos-instituut voert deze monitor uit en baseert zich op gegevens die verzameld zijn door ziekenhuizen, ambulancediensten, forensisch artsen in enkele peilstationregio’s en landelijk werkzame EHBO-organisaties, hierdoor geeft het geen totaaloverzicht over heel Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op