Zoekresultaten  1-20 van de 21 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Terrorismeverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Afschrift Brief verzoek tot uitstel van de reactie op het rapport Kwetsbaar door software

  Afschrift van de brief van minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) aan de heer Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Zij stelt daarin haar reactie uit op het rapport 'Kwetsbaar door software – Lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix' van de OvV.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zevende voortgangsrapportage Integrale aanpak jihadisme

  De rapportage geeft in een matrix een overzicht van maatregelen die het kabinet inzet in de aanpak van jihadisme.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Moties en toezeggingen

  Het document bevat een overzicht van de toezeggingen op moties van Tweede Kamerleden over terrorisme en jihadisme.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan Reddingsbrigade Nederland

  Afschrift van de brief van minister Van der Steur (VenJ) aan de voorzitter van Reddingsbrigade Nederland over samenwerking met de Veiligheidsregios.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Alamering en informeren van de bevolking

  Afschrift van de brief van minister Van der Steur (VenJ) aan de voorzitters van de Veiligheidsregios over het uitfaseren van het Waarschuwings- en AlarmeringsSysteem (WAS) in 2020.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan FNV over kwaliteit repressieve brandweerzorg

  Afschrift van de brief van minister van der Steur (VenJ) aan de FNV over de kwaliteit van repressieve brandweerzorg.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afchrift brief over kwaliteit taakuitvoering repressieve brandweerzorg

  Afschrift van de brief van minister van der Steur (VenJ) aan de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers over de kwaliteit van de taakvoering bij de repressieve brandweerzorg.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland deel 2

  Minister van der Steur (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Wilders en Fritsma (beiden PVV) over het nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afchrift brief met reactie op brief 9 juni over reddingsbrigade nederland

  Afschrift van de brief van minister van der Steur (VenJ) aan de Veiligheidsraad met zijn reactie op een brief van 9 juni 2016 over de Reddingsbrigade Nederland.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Binnengekomen brief VB over Reddingsbrigade Nederland 30 juni 2016

  Afschrift van de brief van de Veiligheidsraad aan minister van der Steur (VenJ) over de uitkomsten van het overleg met de directeur weerbaarheidsverhoging van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afspraken over bijdrage Reddingsbrigade Nederland aan waterhulpverleningstaak veiligheidsregio

  Afschrift van de brief van aan minister van der Steur (VenJ) aan Reddingsbrigade Nederland over afspraken over een bijdrage van Reddingsbrigade Nederland aan waterhuipverleningstaak veiligheidsregios.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Binnengekomen brief VB over Reddingsbrigade Nederland 9 juni 2016

  Afschrift van de brief van de Veiligheidsraad aan minister van der Steur (VenJ) over een onderzoek naar de financieringsbehoefte voor de crisistaak van Reddingsbrigade Nederland.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies KMAR Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008

  Advies van de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Cbp Uitvoeringswet EG-verordening beveiliging burgerluchtvaart

  Advies van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Schipholgroup Uitvoeringswet EG-verordening beveiliging burgerluchtvaart

  Advies van de Schiphol Group bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over brief dat een van de plegers van aanslagen Brussel naar Nederland is uitgezet

  Minister van der Steur (VenJ) beantwoordt vragen van de vaste Commissie van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een van de aanslagplegers in Brussel is uitgezet naar Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerking erkenning en waardering van hulpverleners

  Afschrift van de brief van minister van der Steur (VenJ) aan de gemeente Almere over mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van erkenning en waardering van hulpverleners.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over visa intrekken

  Afschrift van de brief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid aan het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). De Nationaal Coördinator verzoekt hierin om de visa voor de radicale imams voor het gala in Rijswijk op 8 maart 2015 in te trekken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift verslag aanpak terrorisme op informele JBZ Raad te Riga

  Afschrift van de brief die minister Opstelten (VenJ) heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. De brief brengt verslag uit van de bespreking bij de informele JBZ-Raad in Riga op 29-30 januari 2015 over de aanpak van terrorisme.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief met reactie op het conceptrapport over veiligheidsregio s

  Afschrift van de brief van minister Opstelten (VenJ) aan de Algemene Rekenkamer over zijn reactie op het conceptrapport Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op