Zoekresultaten  1-50 van de 66 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Kamerbrief over stand van zaken MH17

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Hoekstra (BZ) informeren de Tweede Kamer over ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Zij gaan daarbij in op de statenklacht tegen Rusland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de procedure tegen Rusland bij de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken MH17

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief rechtsbescherming gedupeerden kinderopvangtoeslag, uithuisplaatsingen en gaswinning

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) meldt de Tweede Kamer wat hij kan doen om de rechtsbescherming van gedupeerde burgers van de kinderopvangtoeslagaffaire, van de uithuisplaatsingen van minderjarige kinderen door de kinderopvangtoeslagaffaire en van de gaswinning in Groningen beter te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de beveiliging van Schiphol

  Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt Kamervragen over het nieuws dat de beveiliging van Schiphol zo lek is als een mandje. Hij doet dit mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het Tweede Kamerlid Alkaya (SP) had aan beide ministers hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten quick scan Gezondheidsverschillen stedelijke vernieuwingsgebieden

  Deze quick scan is een bouwsteen voor het formuleren van de beleidsagenda voor de herstelperiode na COVID-19. In de quick scan wordt een analyse gemaakt van wat helpt en hindert in de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden als het vraagstuk ‘gezondheid, fysieke leefomgeving en de sociaal-economische omstandigheden van de bewoners’ in samenhang bekeken wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsappreciatie Herziening Raadsaanbeveling 912

  Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voorgestelde herziening van de Raadsaanbeveling 2020/912 en de beoordeling ervan door het kabinet. Het gaat om het coördineren van COVID-19-maatregelen voor reizen naar de Europese Unie (EU). Hij schrijft de Kamerbrief mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over mogelijke dataverzameling van Chinese drones

  Minister Grapperhaus (JenV) en minister Visser (IenW) beantwoorden Kamervragen naar aanleiding van de artikelen 'Chinese drones van Nederlandse politie en Rijkswaterstaat mogelijk onveilig' en 'Politie gebruikt Chinese drones die mogelijk onveilig zijn'. Zij kregen de vragen van het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021 en de factsheet milieucriminaliteit in relatie tot het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021. Hij doet dit mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hij geeft een korte toelichting bij het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het feit dat niet-EU-familieleden van expats geen toegang hebben tot Nederland

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Expats campaign to lift travel restrictions for international family members'. Zij ontving de vragen van de Tweede Kamerleden Sjoerdsma, Paternotte, Hagen en Boucke (allen D66), Grinwis en Ceder (beiden ChristenUnie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Evaluatie convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

  Minister Grapperhaus en minister Van Nieuwenhuizen informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van vliegen boven conflictgebieden. Zij gaan daarbij in op de resultaten van enkele onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overvliegen conflictgebieden

  Het rapport gaat over het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de werking van het veiligheidsmanagementsysteem bij het vliegen over conflictgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel wijziging verdrag strafbare feiten en bepaalde andere handelingen aan boord van luchtvaartuigen

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van het verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen. Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel wijziging verdrag strafbare feiten en bepaalde andere handelingen aan boord van luchtvaartuigen (PDF | 1 pagina | 89 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging verdrag strafbare feiten en bepaalde andere handelingen aan boord van luchtvaartuigen

  Minister Grapperhaus biedt de Nota naar aanleiding van het verslag aan vanwege het wetsvoorstel tot wijziging van het verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen. Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging verdrag strafbare feiten en bepaalde andere handelingen aan boord van luchtvaartuigen (PDF | 1 pagina | 125 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen AO MH17 en deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen uit het Algemeen Overleg (AO) MH17 van 10 april 2019. Daarnaast beantwoordt zij een vraag over de werking van het convenant voor deling van dreigingsinformatie voor burgerluchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging Luchtvaartwet

  Minister Grapperhaus reageert op de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamerfracties ver het wetsvoorstel voor de wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES. Het voorstel houdt verband met gemeenschappelijke Europese regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Luchtvaartwet

  De nota bevat enkele w3ijzigingen in het wetsvoorstel voor de wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES. Het voorstel houdt verband met gemeenschappelijke Europese regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota's wijziging Luchtvaartwet BES

  Minister Grapperhaus stuurt de nota naar aanleiding van het verslag en  een nota van wijziging bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES naar de Tweede Kamer. Het voorstel houdt verband met gemeenschappelijke Europese regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met toestemming deelname aan rondetafelgesprek over traumahelikpters en politiehelikopters

  Minister Grapperhaus (JenV) geeft toestemming aan 2 medewerkers van de politie voor deelname aan een openbaar rondetafelgesprek over Trauma- en politiehelikopters vanaf de luchthavens. Dit gesprek vindt plaats op 29 januari 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief evaluatie convenant over de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

  Minister Grapperhaus (JenV) en minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeren de Tweede Kamer over de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering en werking van het convenant over de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het horen van slachtoffer getuigen in de strafzaak rond de Groningse gaswinning

  Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt de schriftelijke vragen van de Kamerleden Van Tongeren en Buitenweg (beiden GroenLinks). De KAmerleden hadden vragen gesteld over het horen van slachtoffers/getuigen in de strafzaak rond de Groningse gaswinning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toestemming deelname rondetafelgesprek over drones

  Minister Grapperhaus (JenV) schrijft aan de Tweede Kamer dat hij aan 2 personen toestemming verleent voor deelname aan het rondetafelgesprek van de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat. Het rondetafelgesprek zal gaan over drones.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Crisisplan luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart

  Het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart (hierna: NCP-L) beschrijft op hoofdlijnen de nationale uitgangspunten en (samenwerkings)afspraken bij de gezamenlijke aanpak van burgerluchtvaartongevallen in het binnenland en luchtvaartongevallen in het buitenland met Nederlandse slachtoffers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart (NCP-L)

  Minister Van der Steur (VenJ) stuurt de Tweede Kamer een gecorrigeerd exemplaar van het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over convenanten met KLM en TUI ter voorkoming van recidive van drugskoeriers

  Minister Van der Steur (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van Bommel en Van Nispen (beiden SP). De Kamerleden hebben vragen gesteld over convenanten die met de KLM en TUI gesloten zijn om recidive van drugskoeriers te voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening burgerluchtvaart

  Wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting Uitvoeringswet EG-verordening beveiliging burgerluchtvaartf

  Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting Uitvoeringswet EG-verordening beveiliging burgerluchtvaart versie Raad van State

  Versie voor de Raad van State van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart.    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies KMAR Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008

  Advies van de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Cbp Uitvoeringswet EG-verordening beveiliging burgerluchtvaart

  Advies van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State Uitvoeringswet EG-verordening beveiliging burgerluchtvaart

  Advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart.    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Schipholgroup Uitvoeringswet EG-verordening beveiliging burgerluchtvaart

  Advies van de Schiphol Group bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening beveiliging burgerluchtvaart (versie RvS)

  Advies van de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart. Dit is de versie voor de Raad van State.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het Verslag Wijziging van Boek Verdrag Montreal

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES. De wijziging heeft betrekking op het Verdrag van Montreal voor internationaal luchtvervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag voorstel wijziging van Boek 8 Verdrag van Montreal

  Minister van der Steur (VenJ) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES  naar de Tweede Kamer. De wijziging heeft betrekking op het Verdrag van Montreal voor internationaal luchtvervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift beantwoording vragen Eerste Kamer PNR Richtlijn

  Minister van der Steur (VenJ) stuurt een afschrift van zijn antwoorden aan van de Vaste Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad van de Eerste Kamer over de PNR-richtlijn aan de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang besluitvorming PNR Richtlijn

  Minister van der Steur (VenJ) informeert de Tweede Kamer over voortgang op de Passenger Name Record (PNR)-richtlijn en welke compromissen hierbij zijn bereikt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over onderzoek RTV-Noord naar Groningers die geen rechtsbijstandverzekering kunnen afsluiten

  Minister van der Steur (VenJ) stelt de beantwoording van de vragen van de Kamerleden  Recourt, Van Dekken en Jan Vos (allen PvdA) uit. De Kamerleden hadden vragen gesteld over het onderzoek van RTV-Noord dat Groningers uit een bepaald gebied geen rechtsbijstandverzekering kunnen afsluiten. Daarnaast stelt hij de beantwoording uit van de vragen van het Kamerlid Smaling (SP) over het bericht dat rechtsbijstandsverzekering taboe is voor Groningers in het aardbevingsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken voortgang EU PNR richtlijn

  Minister van der Steur (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de recente en komende stappen voor het besluitvormingsproces rond de PNR-richtlijn (Passenger Name Record).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Naar een bundeling van krachten in tijden van crisis. Onderzoek naar de kwetsbaarheden en mogelijkheden binnen de crisisorganisatie op regionale luchthavens

  Het rapport doet verslag van een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) naar de crisisorganisatie op 5 regionale luchthavens: Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Lelystad Airport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport Naar een bundeling van krachten in tijden van crisis

  Minister van der Steur (VenJ) stuurt het rapport Naar een bundeling van krachten in tijden van crisis naar de Tweede Kamer en geeft zijn beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken MH17

  Minister van der Steur (VenJ), minister Koenders (BZ), minister Hennis-Plasschaert (Def) en staatssecretaris Mansveld (IenM) informeren de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken ten aanzien van repatriëring, onderzoek naar de toedracht en strafrechtelijk onderzoek en de nasleep van de ramp met vlucht MH17.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel Verdrag Montreal en de BES

  Minister van der Steur (VenJ) stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) bij het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES aan de Koning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Toelichting zoals voorgelegd aan RvS wetsvoorstel verdrag Montreal en de BES

  Memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Verdrag van Montreal en de BES

  Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van Wet zoals voorgelegd ad Afd adv vd RvS wetsvoorstel verdrag Montreal en de BES

  Wetsvoorstel zoals voorgelegd aan de Raad van State tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Toelichting wetsvoorstel verdrag Montreal en de BES

  Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State wetsvoorstel verdrag Montreal en de BES

  Advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over eventuele preclearance facilities op Schiphol

  Minister van der Steur (VenJ) informeert de Tweede Kamer over het verzoek van de Verenigde Staten (VS) om preclearance falilities op Schiphol. Hierbij vinden grenscontroles voor de VS plaats buiten het grondgebied van de VS. De minister wil laten onderzoeken de gevolgen zouden zijn van een mogelijke introductie van preclearance faciliteiten op Schiphol Airport, zowel voor de luchthaven en luchtvaartmaatschappijen als voor de Nederlandse overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op