Zoekresultaten  1-10 van de 848 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Kamerbrief over stand van zaken MH17

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Hoekstra (BZ) informeren de Tweede Kamer over ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Zij gaan daarbij in op de statenklacht tegen Rusland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de procedure tegen Rusland bij de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken MH17

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

  Het ontwerp koninklijk besluit gaat over verlenging van een aantal tijdelijke maatregelen in verband met de COVID-19-crisis. Besluit van tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19 (PDF | 5 pagina's | 203 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbieding ontwerpbesluit 16e verlenging tijdelijke maatregelen COVID 19

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhang 16e verlengingsbesluit tijdelijke COVID 19 voorzieningen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het ontwerp van een koninklijk besluit voor  verlenging van een aantal tijdelijke maatregelen in verband met de COVID-19-crisis. Hij gaat daarbij in op de voorhangprocedure. Kamerbrief over voorhang 16e verlengingsbesluit tijdelijke COVID 19 voorzieningen (PDF | 1 pagina | 155 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief RIVM aan OvV over aanbeveling 7 uit 2e deelrapport aanpak coronacrisis

  Afschrift van de brief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over een aanbeveling die de OvV doet richting het RIVM in het 2e deelonderzoek naar de aanpak van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19). De betreffende aanbeveling (7) gaat over de bescherming van de positie, het gezag en de integriteit van de leden van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT gaf adviezen over de bestrijding van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie kabinet op 2e deelrapport OvV over aanpak coronacrisis

  De ministers Kuipers (VWS), Yeşilgöz-Zegerius (JenV), Helder (Langdurige Zorg en Sport) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer hun reactie namens het kabinet op het 2e deelonderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar de aanpak van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19). De Eerste Kamer heeft eezelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Gezondheidsraad aan OvV over aanbevelingen 2e deelrapport aanpak coronacrisis

  Afschrift van de brief van de Gezondheidsraad aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over de aanbevelingen die de OvV doet richting de Gezondheidsraad in het 2e deelonderzoek naar de aanpak van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij vervallen tijdelijke maatregelen COVID 19

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verlengen en vervallen tijdelijke voorzieningen COVID 19

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Eerste Kamer over het verlengen en vervallen van een aantal voorzieningen uit het begin van de COVID-19-epidemie. Het gaat om voorzieningen in de werksituatie. De vaste Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en voor Binnenlandse Zaken (BZK) en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning hadden hier vragen over gesteld. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op