Zoekresultaten  1-10 van de 249 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Koninkrijksrelatiesverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Kamerbrief over voortgang JenV beleidsagenda Caribisch Nederland 2021-2025

  Minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de JenV beleidsagenda voor Caribisch Nederland 2021-2025. Zij gaan in op op de 4 speerpunten ondermijning, grensbewaking en migratie, resocialisatie, re-integratie en jeugdbeleid, en crisisbeheersing. Ook komen de ontwikkelingen rond de randvoorwaarden uit de beleidsagenda aan bod. Zij sturen de 'Staat van de rechtshandhaving Caribisch Nederland 2021' mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Beslisnota Beleidsagenda CN terugkoppeling

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken MH17

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Hoekstra (BZ) informeren de Tweede Kamer over ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Zij gaan daarbij in op de statenklacht tegen Rusland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de procedure tegen Rusland bij de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de rechtshandhaving Caribisch Nederland 2021

  Rapport van de Raad voor de rechtshandhaving (RvdR). Het rapport geeft een overkoepelend beeld van de rechtshandhaving in Caribisch Nederland in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken MH17

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toets volgens stroomschema Kwaliteitseis Effecten op gendergelijkheid

  Toets van het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken (KCWJ). De toets onderzoekt de effecten van het wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam op  de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Antwoord wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam 35 990

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op de opmerkingen en vragen van de Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdA, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF over het wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het wetsvoorstel Introductie gecombineerde geslachtsnaam. Daarnaast stuurt hij de toets 'Effecten op gendergelijkheid'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief met reactie op verzoek Saba tot verkenning harmonisering Opiumwet

  Afschrift van de reactie van minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) op de brief van het Openbaar Lichaam Saba. De brief ging over verkenning van de harmonisering van het softdrugs beleid en regelgeving voor Caribisch Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op