Zoekresultaten  1-10 van de 867 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Kamerbrief over stand van zaken MH17

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Hoekstra (BZ) informeren de Tweede Kamer over ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Zij gaan daarbij in op de statenklacht tegen Rusland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de procedure tegen Rusland bij de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken MH17

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport Beginbalans Justitiële ICT Organisatie

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over controleverklaring van de openingsbalans van het agentschap de Justitiële ICT Organisatie (JIO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reviews over Forensische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen 2020 – 2021

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over reviews op de accountantscontroles van verleende vergoedingen en bijdragen over Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) over 2020 en 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het online gebiedsverbod

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Almelo komt met online gebiedsverbod' van 1 december 2022. De Tweede Kamerleden Sneller en Dekker-Abdulaziz (beiden D66) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De minister van Justitie en Veiligheid stelt zich onvoldoende de escalerend op

  Rapport van de Nationale Ombudsman. Het rapport onderzoekt klachten over uitlatingen van toenmalig minister Grapperhaus (Jen) bij de algemene ledenvergadering van de Producenten Organisatie Varkenshouderij op 25 november 2019. Het geeft een oordeel over de uitlatingen van minister Grapperhaus en over de gevolgde klachtenprocedure. De minister van Justitie en Veiligheid stelt zich onvoldoende de escalerend op (PDF | 13 pagina's | 348 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toestemming deelname technische briefing constitutionele toetsing op 25 januari 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft toestemming aan de raadadviseur van directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor een deelname aan een technische briefing over constitutionele toetsing. Dezevindt plaats op 25 januari 2023. Hij schrijft dit aan de Tweede Kamer. Kamerbrief over toestemming deelname technische briefing constitutionele toetsing op 25 januari 2023 (PDF | 1 pagina | 153 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op rapport Nationale Ombudsman over klachten uitlatingen minister Grapperhaus

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'De minister van Justitie en Veiligheid stelt zich onvoldoende de-escalerend op' van de Nationale Ombudsman. Aanleiding voor het rapport waren klachten over uitlatingen van toenmalig minister Grapperhaus (Jen) bij de algemene ledenvergadering van de Producenten Organisatie Varkenshouderij op 25 november 2019. Minister Yeşilgöz-Zegerius reageert op het oordeel van de Nationale Ombudsman over de uitlatingen van minister Grapperhaus en over de gevolgde klachtenprocedure. Kamerbrief met reactie op rapport Nationale Ombudsman over klachten uitlatingen minister Grapperhaus (PDF | 2 pagina's | 163 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op rapport Nationale Ombudsman over klachten uitlatingen minister Grapperhaus

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport van feitelijke bevindingen Reviews in het kader van toezichtbeleid 2021

  Rapport over het doel van reviews om vast te stellen of de betreffende accountants de controlewerkzaamheden waarop de verstrekte controleverklaringen zijn gebaseerd, toereikend hebben uitgevoerd. Hiermee geeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid invulling aan het reviewbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op