Zoekresultaten  1-10 van de 859 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Benchmark staffuncties Douane

  Onderzoek naar de kosten van de staffuncties bij de Douane, ten opzichte van vergelijkbare overheidsorganisaties. Door de vele wijzigingen bij de Douane is de vraag ontstaan of de staffunctie van de Douane voldoende is meegegroeid met de toegenomen taken in het primaire proces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Herstelbetalingen

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de zogenoemde eerste toets. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Antwoorden op Kamervragen over Uitwerking beleid tegemoetkoming FSV

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervolgonderzoek FSV gegevensverstrekking

  Analyse van de 79 eerder geïdentificeerde functionele groepsmailboxen, zoals weergegeven in de eerdere rapportage op het verstrekken van FSV informatie met derden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksbreed AVG 2022: deelrapport van bevindingen ministerie van LNV

  Deelrapport van de ADR over de bevindingen bij het ministerie van LNV in relatie tot rijksbreed AVG-onderzoek door de ADR.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • LIFE IP Delta project fase 3

  Onderzoek naar het financiële kostenoverzicht (EU-subsidies) van het EU-project Life IP deltanatuur fase 3.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Privacy-audit Wet politiegegevens Bureau Economische Handhaving

  De Auditdienst Rijk heeft onderzocht of Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst voldoet aan de Wet politiegegevens bij de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Uitwerking beleid tegemoetkoming FSV

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over de Uitwerking beleid tegemoetkoming Fraude signalering voorziening (FSV). De vragen zijn in een schriftelijk overleg gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Programma Managementinformatie en Risicomanagement (MI/RM)

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de resultaten van het meerjarige programma Managementinformatie/Risicomanagement (MI/RM) van de Belastingdienst. Het programma beoogt de managementinformatie en het risicomanagement binnen de Belastingdienst te verbeteren om bij te dragen aan de sturing en verantwoording van de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Skal Biocontrole

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de doeltreffendheid van de door Skal uitgevoerde controles en het kwaliteitssysteem van Skal gericht op deze controles.

  Bekijk document gepubliceerd op