Zoekresultaten  1-10 van de 520 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over het wetsvoorstel Screening kennisveiligheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over het wetsvoorstel Screening kennisveiligheid, naar aanleiding van de Kamerbrief 'Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten' van 16 oktober 2023. Het Tweede Kamerlid van der Woude (VVD) had de vragen gesteld.

 • Nader Rapport Reparatiewet Reparatiewet OCW 20xx

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen het nader rapport over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20## naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

 • Aanbiedingsbrief bij NvW wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de nota van wijziging (NvW) over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel gaat over het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.

 • Voorstel van wet Reparatiewet OCW 20##

  Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op evaluatierapport Rathenau Instituut 2017-2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatie Rathenau Instituut 2017-2022'. Hij geeft zijn reactie op het rapport. Daarnaast stuurt hij de bestuurlijke reactie van het Rathenau Instituut. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

 • Eerste Kamerbrief bij evaluatierapport Rathenau Instituut 2017-2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer het rapport 'Evaluatie Rathenau Instituut 2017-2022'. Hij geeft zijn reactie op het rapport. Daarnaast stuurt hij de bestuurlijke reactie van het Rathenau Instituut. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Nationale Commissie Sectorplannen 13 juli 2023

  3e en laatste advies van de Nationale Commissie Sectorplannen. Het advies gaat in op de realisatie en monitoring van de sectorplannen de kwaliteit van onderzoek en wetenschappelijk onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij 3e advies Nationale Commissie Sectorplannen

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het 3e en laatste advies van de Nationale Commissie Sectorplannen. Het advies gaat in op de realisatie en monitoring van de sectorplannen de kwaliteit van onderzoek en wetenschappelijk onderwijs. De minister bespreekt het advies en geeft zijn reactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten. Het sectorbeeld gaat over het voorkomen van ongewenste overdracht van sensitieve kennis en technologie. Daarnaast richt het zich op het tegengaan van heimelijke beïnvloeding en bewustwording over samenwerkingen met personen en instellingen. De minister gaat in op de hoofdlijnen van het sectorbeeld en schetst de vervolgstappen die hij wil nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamer Aanbiedingsbrief bij werkprogramma AWTI 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2024 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

  Bekijk document gepubliceerd op