Zoekresultaten  1-10 van de 423 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Cultureel erfgoedverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief over verdeling middelen 'fair pay' en regionale spreiding in Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028

  Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) informeert de Tweede Kamer per brief over de regionale spreiding en de extra middelen ten behoeve van 'fair pay' (eerlijke beloning) als onderdeel van de publicatie van de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur voor de periode 2025-2028 (bis-regeling). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

 • Antwoorden vragen over Vierlandenoverleg OCW en Voortgang Caribische Landen

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op vragen over het Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  (OCW) & Voortgang Caribische Landen. De vragen gingen over belemmeringen voor Caribische studenten in de voorbereiding op de eilanden op een vervolgstudie in Nederland en over immaterieel erfgoed. De vaste Tweede Kamercommissie voor OCW had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen over Vierlandenoverleg OCW en Voortgang Caribische Landen

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  (OCW) & Voortgang Caribische Landen. De vragen gingen over belemmeringen voor Caribische studenten in de voorbereiding op de eilanden op een vervolgstudie in Nederland en over immaterieel erfgoed. De vaste Tweede Kamercommissie voor OCW had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over huisvestingsstelsel Rijksmusea vanaf 1 januari 2024

  Staatssecretaris Uslu (OcW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van de pilot voor de financiering van het huisvestingsbeleid voor Rijksmusea. Deze liep van 2017 tot 2023. Zij stuurt het evaluatierapport mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over inzet middelen urgente restauraties grote monumenten

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over het budget dat zij samen met provincies en gemeenten beschikbaar stelt voor urgente restauraties van grote monumenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op feitelijke vragen beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed

  Staatsssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op feitelijke vragen naar aanleiding van haar de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting Erfgoed. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de grote archeologische ontdekkingen bij Tiel

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Zonnekalender langs de Waal: archeologen ontdekken 'Stonehenge van Nederland' bij Tiel?' Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over bedreigd maritiem erfgoed

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de casus van het 17e-eeuwse scheepswrak 'Burgzand Noord 9', beter bekend als Het Palmhoutwrak. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vierlandenoverleg OCW en Voortgang Caribische Landen

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over het jaarlijkse Ministerieel Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (M4LO). Dit vond plaats op 16 en 17 juli 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over beheer van de rijkscollectie door ministeries en colleges van Staat

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Beheer van de rijkscollectie door ministeries en colleges van Staat' van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE). Het rapport gaat over het beheer van de kunstvoorziening in rijkskantoren van ministeries en van colleges van Staat. Zij geeft haar beleidsreactie op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op