Zoekresultaten  1-50 van de 538 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief over uitvoering motie Teunissen over deel budget voor BPRC voor proefdiervrij onderzoek

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Teunissen (Partij voor de Dieren). De motie verzoekt de regering om een jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) te bestemmen voor proefdiervrije onderzoeksmethoden en testmethoden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de toezending uit van de antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20##. Het wetsvoorstel gaat over de wijziging van wetten in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het gaat met name over wetsvoorstellen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap.

 • Kamerbrief over voortgang Einstein Telescope

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen over de mogelijke komst van de Einstein Telescope naar de Euregio Maas-Rijn (EMR-regio). De Einstein Telescope is een ondergronds observatorium voor het onderzoeken van zwaartekrachtgolven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het platform ScienceGuide

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat platform ScienceGuide door geldgebrek per 17 februari 2024 moet stoppen. Het Tweede Kamerlid Stultiens (GroenLinks-PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen so oprichting NEWS

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over het voornemen tot oprichting van de Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (NEWS). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Antwoorden vragen so oprichting NEWS

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over het voornemen tot oprichting van de Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (NEWS). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamer Verslag van de OJCS-Raad onderwijs en cultuur 23 en 24 november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de formele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur. Deze onderdelen vonden plaats op 23 en 24 november 2023 in Brussel. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamer Verslag van de OJCS-Raad onderwijs en cultuur 23 en 24 november 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer het verslag van de formele Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur. Deze onderdelen vonden plaats op 23 en 24 november 2023 in Brussel. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

 • Aanbiedingsbrief bij antwoord op consultatie Europese Commissie Enhancing research security in Europe

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het antwoord van het kabinet op de consultatie ‘Enhancing research security in Europe’ van de Europese Commissie (EC).

 • Kamerbrief over overleg met rectoren universiteiten over wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over zijn gesprek met de rectoren van de universiteiten. Het gesprek ging over het belang van transparantie van nevenwerkzaamheden van hoogleraren en externe financiering van leerstoelen in het kader van wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit.

 • Beslisnota bij antwoord op consultatie Europese Commissie Enhancing research security in Europe

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op het KNAW-advies over Waarde van Wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het advies 'Waarde van Wetenschap' van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij geeft zijn beleidsreactie.

 • Verzamelbrief moties en toezeggingen over Toekomstverkenning voor mbo, hoger onderwijs en wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) gaat in op toezeggingen aan en moties van de Tweede Kamer naar aanleiding van het eindrapport 'Vandaag is het 2040 – Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap' van het KBA-consortium. De Tweede Kamer had het rapport op 8 september 2023 ontvangen. De Kamerbrief gaat in op verzoeken van de Kamer om bepaalde thema’s op te nemen in de Toekomstverkenning en verzoeken over het vervolg op de Toekomstverkenning.

 • Kamerbrief over onderzoek over zelfcensuur in wetenschap en hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Onderzoek naar academische zelfcensuur in hoger onderwijs en wetenschap'. Hij gaat daarbij in op de aanbevelingen uit het rapport.

 • Kamerbrief met reactie op motie internationale beurspromovendi

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op de motie van de Tweede Kamerleden Van der Molen (CDA) en Van Dijk (SP). De motie gaat over internationale beurspromovendi in Nederland. Zij zouden geen aanspraak maken op toeslagen en een basiszorgverzekering.

 • Antwoorden op Kamervragen over onrust op de TU Eindhoven over de groeiende invloed van het bedrijfsleven op onderzoek aan de universiteit onderzoek aan de universiteit

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over de academische vrijheid bij wetenschappelijk onderzoek en de invloed van het bedrijfsleven. Aanleiding was onrust op de Technische Universiteit (TU) Eindhoven over de groeiende invloed van het bedrijfsleven op wetenschappelijk onderzoek. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) had de vragen gesteld.

 • Aanbiedingsbrief overzicht stand van zaken van toezeggingen aan Eerste Kamer over onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Eerste Kamer een overzicht van de actuele stand van zaken van de toezeggingen op het terrein van onderwijs van 3 oktober 2023.

 • Halfjaarlijks rappel toezeggingen Eerste Kamer op het gebied van onderwijs van 3 oktober 2023 met stand van zaken

  Het overzicht bevat de stand van zaken van 4 toezeggingen waarover de Eerste Kamer informatie heeft opgevraagd in het 2de halfjaarlijkse rappel van 3 oktober 2023. Het gaat om toezeggingen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het wetsvoorstel Screening kennisveiligheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over het wetsvoorstel Screening kennisveiligheid, naar aanleiding van de Kamerbrief 'Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten' van 16 oktober 2023. Het Tweede Kamerlid van der Woude (VVD) had de vragen gesteld.

 • Nader Rapport Reparatiewet Reparatiewet OCW 20xx

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen het nader rapport over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20## naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

 • Aanbiedingsbrief bij NvW wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de nota van wijziging (NvW) over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel gaat over het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.

 • Voorstel van wet Reparatiewet OCW 20##

  Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op evaluatierapport Rathenau Instituut 2017-2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatie Rathenau Instituut 2017-2022'. Hij geeft zijn reactie op het rapport. Daarnaast stuurt hij de bestuurlijke reactie van het Rathenau Instituut. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

 • Eerste Kamerbrief bij evaluatierapport Rathenau Instituut 2017-2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer het rapport 'Evaluatie Rathenau Instituut 2017-2022'. Hij geeft zijn reactie op het rapport. Daarnaast stuurt hij de bestuurlijke reactie van het Rathenau Instituut. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Nationale Commissie Sectorplannen 13 juli 2023

  3e en laatste advies van de Nationale Commissie Sectorplannen. Het advies gaat in op de realisatie en monitoring van de sectorplannen de kwaliteit van onderzoek en wetenschappelijk onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij 3e advies Nationale Commissie Sectorplannen

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het 3e en laatste advies van de Nationale Commissie Sectorplannen. Het advies gaat in op de realisatie en monitoring van de sectorplannen de kwaliteit van onderzoek en wetenschappelijk onderwijs. De minister bespreekt het advies en geeft zijn reactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten. Het sectorbeeld gaat over het voorkomen van ongewenste overdracht van sensitieve kennis en technologie. Daarnaast richt het zich op het tegengaan van heimelijke beïnvloeding en bewustwording over samenwerkingen met personen en instellingen. De minister gaat in op de hoofdlijnen van het sectorbeeld en schetst de vervolgstappen die hij wil nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamer Aanbiedingsbrief bij werkprogramma AWTI 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2024 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamer Aanbiedingsbrief werkprogramma AWTI 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2024 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het eindrapport 'Vandaag is het 2040 - Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap' van het KBA-consortium (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt). Hij gaat daarbij in op enkele thema's en afwegingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS Reparatiewet OCW 20##

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20##. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie CPB motie Bruins Paternotte

  Memo van het Centraal Planbureau (CPB) met een reactie op het verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het ministerie had het CPB verzocht om aan te geven op welke wijze het de effecten van investeringen in beeld brengt. En welke verdere initiatieven, ontwikkelingen of onderzoek het in de toekomst wil ondernemen om de kennis op dit gebied verder te verbreden en/of te verdiepen. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Paternotte (D66) en Bruins (CU). Het memo hoort bij de kabinetsreactie op de motie van 1 juni 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij kabinetsreactie op motie Paternotte Bruins over het door het CPB in kaart brengen van de effecten van investeringen in kennis

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) sturen de Tweede Kamer het memo van het Centraal Planbureau (CPB) met een reactie op het verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het ministerie had het CPB verzocht om aan te geven op welke wijze het de effecten van investeringen in beeld brengt. En welke verdere initiatieven, ontwikkelingen of onderzoek het in de toekomst wil ondernemen om de kennis op dit gebied verder te verbreden en/of te verdiepen. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Paternotte (D66) en Bruins De ministers hadden op 1 juni 2022 de kabinetsreactie op deze motie naar de Kamer gestuurd. Het memo sturen zij na.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief bestuursakkoord en beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het bestuursakkoord en de doelen voor het onderzoeks- en wetenschapsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak monitoring en evaluatie van de voortgang op doelen van het onderzoeks- en wetenschapsbeleid en Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap

  Toelichting bij beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap van 17 juni 2022. Het gaat over op welke wijze de voortgang, gerelateerd aan het onderzoeks- en wetenschapsbeleid, zal worden gemonitord en geëvalueerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij reactie op brief met pleidooi voor landelijk fonds voor experimenteel onderzoek op snijvlak kunst en wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) biedt de Tweede Kamer een afschrift aan van zijn reactie op een brief van De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten met daarin een pleidooi voor een landelijk fonds voor experimenteel onderzoek op het snijvlak van kunst en wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met toelichting op toezeggingen van het so van de commissie OCW op 21 december 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft een toelichitng op 2 toezeggingen uit het schriftelijk overleg (so) met de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 21 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoek verdere verlaging proeven op niet-humane primaten

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op de motie het Tweede Kamerlid Wassenberg (PvdD). De motie verzoekt de regering om in 2023 een onderzoek uit te zetten naar de mogelijkheid tot verdere verlaging van het aantal proeven op niet-humane primaten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op rappel uitvoering van motie Van der Woude

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Van der Woude (VVD). Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De motie ging over een onderzoek of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven een rol spelen in wetenschap en hoger onderw

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat Saudische universiteit Nederlandse wetenschappers betaalde

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Saudische universiteit betaalde Nederlandse wetenschappers voor prestige'. De Tweede Kamerleden Beertema en Wilders (beiden PVV) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel reactie KNAW-rapport Waarde van Wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de toezending uit van zijn reactie op het adviesrapport 'Waarde van wetenschap. Observeren, weten en meten' van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij verwacht dat hij zijn reactie in het najaar van 2023 naar de Tweede Kamer kan sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Jaarverslag Rathenau Instituut 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het jaarverslag 2022 van het Rathenau Instituut. Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op het drijfverenonderzoek

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het onderzoek 'Drijfveren van onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs en onderzoek'van het Rathenau Instituut. Hij doet dit op verzoek van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het nieuwe NWO-programma voor onderzoeksfinanciering dat de etniciteit van academici beoordeelt

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het nieuwe onderzoeksprogramma Advancing Equity in Academia through Innovation van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het programma richt zich onder meer op de etnische achtergrond van onderzoekers. Tweede Kamerlid Kerseboom (FvD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over artikelen over kansengelijkheid academische wereld

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de artikelen 'Kansengelijkheid helpt de wetenschap vooruit' en 'Nieuw onderzoeksprogramma voor kansengelijkheid en inclusie cademische wereld'. De Tweede Kamerleden Van der Woude en El Yassini (beiden VVD) haden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2024 en later

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Uslu (OCW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpassing van niet-financiële informatie in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2024 en verder. De brief is een vervolg op eerdere brieven van 9 november 2022 en van 23 juni 2022. De beleidsindicatoren (niet-financiële informatie) zijn te vinden op de website ocwincijfers.nl. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over integrale aanpak sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over zijn beleid voor de verbetering van de sociale veiligheid van studenten en medewerkers in het hoger onderwijs en de wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over rapport EP over academische vrijheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het rapport 'State of play of academic freedom in the EU Member. States Overview of de facto trends and developments'. Het is een rapport van het Europees Parlement (EP). Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) had de vragen gesteld. Het rapport zit als bijlage bij de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie publieksmonitor en laatste stand van zaken Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW) reageren op de publieksmonitor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze gaat over de publiekscommunicatie over het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. De Tweede Kamer had de publieksmonitor op 22 maart 2023 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel bepalingen bestuur en inrichting academische ziekenhuizen

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om enkele wijzigingen in het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen.

  Bekijk document gepubliceerd op