Zoekresultaten  1-50 van de 433 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Cultureel erfgoedverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Aanbiedingsbrief TK bij afschrift Adviesaanvraag RvC Vertel het hele Verhaal

  Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een afschrift van de adviesaanvraag over het plan 'Vertel het hele Verhaal' van het Nationaal Slavernijmuseum. Zij heeft die op 20 februari 2024 verzonden aan de Raad voor Cultuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief EK bij afschrift Adviesaanvraag RvC Vertel het hele Verhaal

  Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een afschrift van de adviesaanvraag over het plan 'Vertel het hele Verhaal' van het Nationaal Slavernijmuseum. Zij heeft die op 20 februari 2024 verzonden aan de Raad voor Cultuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift antwoord aan Congregatie van de Heilige Geest

  Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar antwoordbrief aan de Congregatie van de Heilige Geest van 25 januari 2024 over het Afrikamuseum. Zij doet dit op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 • Antwoorden op Kamervragen over weghalen VOC-vlaggen van De Amsterdam door het Scheepvaartmuseum

  Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) geeft antwoorden op Kamervrgen naar aanleiding van het bericht 'VOC-schip Amsterdam: een eerlijk gesprek over presentaties over koloniaal verleden' op de website van het Scheepvaartmuseum. Het Tweede Kamerlid Van der Velde (PVV) had de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over vierlandenoverleg OCW november 2023

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over het jaarlijkse Ministerieel Vierlandenoverleg (M4LO) tussen de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap van de 4 landen binnen het Koninkrijk .

 • Antwoorden op Kamervragen over besluit Amsterdams College om naam Nootmuskaatstraat te schrappen

  Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Schrappen Nootmuskaatstraat door Amsterdam is 'typische overreactie' en 'absurd''. Het Tweede Kamerlid Van der Velde (PVV) had de vragen gesteld.

 • Kamerbrief met reactie op motie Van der Velde en Wilders over schutterijen

  Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) reageert op de gewijzigde motie van de Tweede Kamerleden Van der Velde en Wilders (beiden PVV). De motie verzoekt de regering om samen met schutterijen en andere betrokken organisaties te onderzoeken welke uitdagingen er zijn voor een gezonde toekomst van de schutterijen in Nederland.

 • Ontwerp Besluit Wijziging van het Besluit tot vaststelling beleidregels instandhouding woonhuis-rijksmonumenten

  Het besluit gaat over een verhoging van het subsidieplafond en de toevoeging dat een verhoging van het subsidieplafond zonder voorhang kan plaatsvinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhang ontwerp Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

  Staatssecretaris Van Weyerberg (OCW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis -rijksmonumenten. Het besluit gaat over een verhoging van het subsidieplafond en de toevoeging dat een verhoging van het subsidieplafond zonder voorhang kan plaatsvinden. Hij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.

 • Kamerbrief over publicatie documenten Commandopost Clingendael naar aanleiding van Woo-verzoek

  Staatssecretaris Van Weyenberg (OCW) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie over de Commandopost Clingendael te Wassenaar. Hij doet dit in reactie op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verdeling middelen 'fair pay' en regionale spreiding in Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028

  Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) informeert de Tweede Kamer per brief over de regionale spreiding en de extra middelen ten behoeve van 'fair pay' (eerlijke beloning) als onderdeel van de publicatie van de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur voor de periode 2025-2028 (bis-regeling). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

 • Antwoorden vragen over Vierlandenoverleg OCW en Voortgang Caribische Landen

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op vragen over het Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  (OCW) & Voortgang Caribische Landen. De vragen gingen over belemmeringen voor Caribische studenten in de voorbereiding op de eilanden op een vervolgstudie in Nederland en over immaterieel erfgoed. De vaste Tweede Kamercommissie voor OCW had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen over Vierlandenoverleg OCW en Voortgang Caribische Landen

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  (OCW) & Voortgang Caribische Landen. De vragen gingen over belemmeringen voor Caribische studenten in de voorbereiding op de eilanden op een vervolgstudie in Nederland en over immaterieel erfgoed. De vaste Tweede Kamercommissie voor OCW had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over huisvestingsstelsel Rijksmusea vanaf 1 januari 2024

  Staatssecretaris Uslu (OcW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van de pilot voor de financiering van het huisvestingsbeleid voor Rijksmusea. Deze liep van 2017 tot 2023. Zij stuurt het evaluatierapport mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over inzet middelen urgente restauraties grote monumenten

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over het budget dat zij samen met provincies en gemeenten beschikbaar stelt voor urgente restauraties van grote monumenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op feitelijke vragen beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed

  Staatsssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op feitelijke vragen naar aanleiding van haar de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting Erfgoed. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de grote archeologische ontdekkingen bij Tiel

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Zonnekalender langs de Waal: archeologen ontdekken 'Stonehenge van Nederland' bij Tiel?' Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over bedreigd maritiem erfgoed

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de casus van het 17e-eeuwse scheepswrak 'Burgzand Noord 9', beter bekend als Het Palmhoutwrak. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vierlandenoverleg OCW en Voortgang Caribische Landen

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over het jaarlijkse Ministerieel Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (M4LO). Dit vond plaats op 16 en 17 juli 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over beheer van de rijkscollectie door ministeries en colleges van Staat

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Beheer van de rijkscollectie door ministeries en colleges van Staat' van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE). Het rapport gaat over het beheer van de kunstvoorziening in rijkskantoren van ministeries en van colleges van Staat. Zij geeft haar beleidsreactie op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid

  Het document gaat over het toetsingskader voor de besluitvorming over een nieuwe risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande risicoregeling. Het gaat om onderhoud en restauratie van rijksmonumenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief Beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Uslu (OCW) aan de Tweede Kamer van 12 juni 2023. De brief bevat haar beleidsreactie op het rapport 'Beleidsdoorlichting Erfgoed'. De Tweede Kamer had het rapport op 26 september 2022 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief Verkenning financiering monumentenzorg

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de 1e resultaten van de verkenning naar de versterking van de kwaliteit, samenhang en stabiliteit binnen het financieringsstelsel voor monumentenzorg. Zij gaat daarbij in op de maatregelen die zij wil nemen en de stappen die zij gaat zetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed en verkenning financiering monumentenzorg

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Eerste Kamer haar beleidsreactie op het rapport 'Beleidsdoorlichting Erfgoed'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft haar beleidsreactie op het rapport 'Beleidsdoorlichting Erfgoed' De Tweede Kamer had het rapport op 26 september 2022 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verkenning financiering monumentenzorg

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de 1e resultaten van de verkenning naar de versterking van de kwaliteit, samenhang en stabiliteit binnen het financieringsstelsel voor monumentenzorg. Zij gaat daarbij in op de maatregelen die zij wil nemen en de stappen die zij gaat zetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid - NRF Achterborg

  Het document gaat over het toetsingskader voor de besluitvorming over een nieuwe risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande risicoregeling. Het gaat om onderhoud en restauratie van rijksmonumenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief bij toezending Verslag over het toezicht 2021-2022 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het Verslag over het toezicht 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Zij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamer brief bij toezending Verslag over het toezicht 2021-2022 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het Verslag over het toezicht 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Zij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsreactie op het onderzoek van de Claims Conference over kennis van de Holocaust en het oorlogsverleden onder jongeren

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onder) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het onderzoek van de Claims Conference over kennis van de Holocaust en het oorlogsverleden onder jongeren. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij bespreken daarbij initiatieven in het onderwijs en bij andere organisaties voor het bestrijden van antisemitisme en het vergroten van de kennis over de Tweede Wereldoorlog.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over voortgang aanpak nationaal historisch museum

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen over de voortgang van de oprichting van de Stichting Nationaal Historisch Museum. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 2 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Verdrag van Faro - erfgoed is mensenwerk

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitgangspunten van het Verdrag van Faro voor de verbinding tussen erfgoed, mens en samenleving. Zij geeft aan welke stappen zij al heeft gezet en welke acties zij in gang zet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat de Bovenkerk in Kampen een grootschalige restauratie nodig heeft

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Wie redt de grootste kerk van de 4 noordelijke provincies? Zelfs de klokken mogen nu niet luiden'. De Tweede Kamerleden leden Van der Graaf (ChristenUnie) en Palland (CDA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift reactie op urgent verzoek tot subsidie voor restauratie van Rijksmonument ARTIS-Aquarium

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar reactie op een urgent verzoek tot subsidie voor restauratie van Rijksmonument ARTIS-Aquarium. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief afschrift brief Raad voor Cultuur met verzoek uitstel advies koloniale archieven

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over het uitstel van het advies van de Raad voor Cultuur  over de omgang met koloniale archieven. Zij stuurt een afschrift van de brief van de raad mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over beleidsreactie advies dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van haar beleidsreactie op  het advies 'Onvervangbaar & onmisbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland'. De Eerste Kamerfracties van de VVD en GroenLinks van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het beschermen van carnaval

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Als iedereen gelijk is in Oeteldonk, waarom is carnaval dan zo’n wit feestje?' Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat er geen hoogleraar Friese taal en cultuur meer is

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'En toen was er geen hoogleraar Friese taal en cultuur meer, tegen de afspraken in'. De Tweede Kamerleden Peters (CDA) en De Hoop (PvdA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhang wijziging Woonhuisregeling 2023

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Het ontwerpbesluit gaat over de verlenging van het besluit en het opnemen van subsidieplafonds voor de jaren 2023-2024. Zij informeert de Kamer over de voorhangprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

   Het ontwerpbesluit gaat over de verlenging van het besluit en het opnemen van subsidieplafonds voor de jaren 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bedreiging van cultureel erfgoed van na 1965

  Staatsssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichten over bedreiging van cultureel erfgoed uit de periode 1965-1985. Het Tweede Kamerlid Werner (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over appreciatie motie-Leijten over materieel en immaterieel erfgoed

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft haar reactie (appreciatie) op de gewijzigde motie van het Tweede Kamerlid Leijten (SP). De motie verzoekt de regering om de Nederlandse verantwoordelijkheid bij het behoud van materieel en immaterieel erfgoed van de slavernijgeschiedenis en koloniale geschiedenis uit te drukken via langdurige betrokkenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij werkprogramma 2023-2024 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Staatssecretaris uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer het werkprogramma 2023-2024 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden feitelijke vragen over beleidsdoorlichting Erfgoed

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op feitelijke vragen over het eindrapport van de beleidsdoorlichting Erfgoed. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over voornemen schrappen molen De Mearmin in Damwâld uit het Rijksmonumentenregister

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Verliest De Mearmin haar status?' De Tweede Kamerleden Werner en Van der Molen (beiden CDA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang nationaal historisch museum

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de verkenning naar de instelling van een nationaal historisch museum. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aan de Eerste Kamer - Beleidsreactie advies Onvervangbaar en Onmisbaar

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer haar reactie op het advies'‘Onmisbaar en Onvervangbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland van de Commissie Collectie Nederland'. Zij kreeg het advies van de Commissie Collectie Nederland van de Raad van Cultuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aan de Tweede Kamer - Beleidsreactie advies Onvervangbaar en Onmisbaar

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer haar reactie op het advies'‘Onmisbaar en Onvervangbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland van de Commissie Collectie Nederland'. Zij kreeg het advies van de Commissie Collectie Nederland van de Raad van Cultuur. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij afschrift brief aan RHC's over uittreden en bestuurlijke afspraak

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar brief van 25 november 2022 aan de besturen van de Regionale Historische Centra (RHC’s). De brief bevat een toelichting op het voorgenomen uittreden uit de gemeenschappelijke regelingen van de RHC’s. Ook informeert zij de Kamer over haar voornemen om afspraken met de RHC's te maken over duurzaamheid. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie rapport over duurzame digitale toegankelijkheid rijkscollectie

  Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Duurzame digitale toegankelijkheid rijkscollectie – Een verkenning' van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het rapport gaat over het beheer van digitale objecten en collectiegerelateerdeinformatie door museale beheerders. Hij geeft zijn beleidsreactie. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op