Zoekresultaten  1-41 van de 41 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Tweede Kamer Aanbiedingsbrief bij werkprogramma AWTI 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2024 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamer Aanbiedingsbrief werkprogramma AWTI 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2024 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Subsidieregeling matching Horizon Europe

  De regeling gaat over het verstrekken van subsidie voor het bevorderen van wetenschap en innovatie door middel van het stimuleren en faciliteren van deelname aan het Europese kaderprogramma  Horizon Europe voor onderzoek en innovatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhang Subsidieregeling matching Horizon Europe

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de conceptregeling voor de Subsidieregeling matching Horizon Europe. Het gaat om regels voor het verstrekken van subsidie voor het bevorderen van wetenschap en innovatie door middel van het stimuleren en faciliteren van deelname aan het Europese kaderprogramma  Horizon Europe voor onderzoek en innovatie. Hij gaat daarbij in op de voorhangprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag onderzoeks- en innovatiedeel informele Raad voor Concurrentievermogen van 24 en 25 januari 2022

  Het onderzoeks- en innovatiedeel stond in het teken van: e rol van universiteiten in de toekomst van Europa.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij verslag Raad voor Concurrentievermogen januari 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van het onderzoeks- en innovatiedeel van de informele Raad voor Concurrentievermogen. Hij doet dit mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De raad vond plaats op 24 en 25 januari 2022. Hij geeft een kort overzicht van de besproken onderwerpen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over appreciatie Horizon Europe-akkoord

  Staatssecretaris Keijzer en minister van Engelshoven informeren de Eerste en Tweede Kamer over het definitieve akkoord dat is bereikt over Horizon Europe. Horizon Europe is het negende EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en loopt van 2021 tot en met 2027

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over appreciatie akkoord Horizon Europe

  Minister Van Engelshoven en staatssecretaris Keijzer sturen een brief aan de Tweede Kamer over appreciatie akkoord Horizon Europe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief over vragen over vrouwelijke ondernemers

  Uitstelbrief van minister Van Engelshoven op de vragen van de Kamerleden Bergkamp, Sjoerdsma en Van Weyenberg (allen D66) over vrouwelijke ondernemers

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief beleidsreactie op de evaluatie van het Valorisatieprogramma

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) en minister Van Engelshoven (OCW) sturen de Tweede Kamer een beleidsreactie op de evaluatie van het Valorisatieprogramma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het Schriftelijk Overleg voor de Raad voor Concurrentievermogen

  Antwoorden staatssecretaris Keijzer (EZK) op de Kamervragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen (RvC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de culturele invulling van handelsmissies

  Minister Van Engelshoven (OCW) geeft de Tweede Kamer haar antwoorden op de vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) over de culturele invulling van handelsmissies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Werkprogramma AWTI 2019

  Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer het Werkprogramma 2019 van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het Nationaal Techniekpact: Focus en versnellen, en enkele bijbehorende rapporten

  Staatssecretaris Keijzer (EZK), minister Van Engelshoven (OCW), minister Koolmees (SZW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media)) sturen de Tweede Kamer het Nationaal Techniekpact: Focus en versnellen, en enkele bijbehorende rapporten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie commissiebrief over duurzaamheid in het onderwijs

  Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media stuurt de Kamer zijn reactie op de brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over duurzaamheid in het onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over standpunt evaluatie AWTI

  Staatssecretaris Dekker (OCW) reageert op de evaluatie van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de periode 2010-2014. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding kabinetsreactie op advies De waarde van creativiteit

  Minister Bussemaker (OCW) en minister Kamp (EZ) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het briefadvies De waarde van creativiteit van de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op advies De waarde van creativiteit

  Kabinetsreactie op het briefadvies De waarde van creativiteit van de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding werkprogramma AWTI 2015

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer bij het werkprogramma 2015 van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over terugvorderen WVA transportbedrijven

  Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op vragen van de Kamerleden Geurts en Omtzigt (beiden CDA) over het bericht dat WVA wordt teruggevorderd bij transportbedrijven. WVA staat voor Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het nieuwsbericht Zelfstandigen niet voor de klas

  Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op vragen van het Kamerlid Lucas (VVD) over het nieuwsbericht Zelfstandigen niet voor de klas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bescherming van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied van Noord Oost Groningen

  Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op vragen van het Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) over de bescherming van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied van Noord Oost Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding AWT werkprogramma 2014

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker (OCW), mede namens minister Kamp (EZ), aan de Tweede Kamer bij het werkprogramma voor 2014 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief beleidsreactie advies De Chinese Handschoen, Hoe Chinese en Nederlandse kennis elkaar kunnen versterken en de uitwerking van een China Connection Point van de AWT

  Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) en minister Kamp(EZ), mede namens minister Ploumen (Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking), met een beleidsreactie op het advies De Chinese Handschoen, Hoe Chinese en Nederlandse kennis elkaar kunnen versterken en de uitwerking van een China Connection Point van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs

  Voorstel van de Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport bij voorstel Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs

  Nader rapport bij het voorstel van de Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State bij wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs

  Advies van de Raad van State bij het voorstel van de Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over financiering promotiestudenten door NWO

  Antwoorden van staatssecretaris Zijlstra (OCW) op vragen van het Kamerlid Jasper van Dijk (SP) over het bericht dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) promotiestudenten financiert die voor Shell in India gaan werken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over buitenlandse studenten en de Nederlandse culturele arbeidsmarkt

  Brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer over het aandeel buitenlandse studenten dat aan het Nederlandse kunstvakonderwijs is opgeleid en vervolgens werkzaam is op de Nederlandse culturele arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief advies AWT De Chinese handschoen

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer bij het advies de Chinese handschoen van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). De brief is mede afkomstig van minister Verhagen (EL&I). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op het advies Scherp aan de wind, handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW), mede namens minister Verhagen (EL&I), aan de Tweede Kamer met een reactie op het advies ‘Scherp aan de Wind, handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren’ van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op overzicht van de Totale Onderzoeksfinanciering 2010-2016 (TOF)

  Brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer met zijn reactie op het overzicht van de Totale Onderzoeksfinanciering 2010-2016 (TOF) van het Rathenau Instituut. De brief is mede afkomstig van minister Verhagen (EL&I).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over OJCS-Raad februari 2012

  Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW), mede namens staatssecretaris Zijlstra (OCW), op vragen die tijdens het Algemeen Overleg van 3 februari door Kamerleden van VVD, PVV, PvdA, CDA en SP gesteld zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Sociale Infrastructuur Agenda van NWO

  Brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer over de Sociale Infrastructuur Agenda van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Onderwijsraadadvies over Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer bij het Onderwijsraadadvies over Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Advies AWT Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Zijlstra (OCW), mede namens minister Verhagen (EL&I), aan de Tweede Kamer van het advies van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.  De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief en het advies ontvangen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap

  Staatssecretaris Zijlstra (OCW) biedt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ aan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsbesluit WEB (aanpassing bedragen leerlinggebonden financiering en technische aanpassingen)

  Reactie van minister Van Bijsterveldt (OCW), mede namens minister Verhagen (EL&I), op kamervragen over het Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet educatie en beroepsonderwijs (aanpassing bedragen leerlinggebonden financiering en technische aanpassingen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen toename zzpers in het onderwijs

  Antwoorden van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op de vragen van het lid Smits (SP) over de toename van het aantal docenten dat als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) werkzaam is in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsreactie strategische agenda NWO en KNAW

  De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zijn reactie op de strategische plannen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie SBIR

  Bekijk document gepubliceerd op