Zoekresultaten  1-50 van de 101 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief bij OCW uitvoeringsagenda Klimaat & Energie

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de uitvoeringsagenda Klimaat & energie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij geven daarbij een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over besluit op Woo-verzoeken over werking Inspectie van het Onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van 2 Woo-besluiten over de werking van de Inspectie van het Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over besluit op Woo-verzoeken gedragingen voormalig minister Wiersma

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van een Woo-besluit op 3 verzoeken over de gedragingen van voormalig minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoeken onderwijsvrijheid en leenstelsel

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie in reactie op enkele verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over subsidiëring jongerenorganisaties

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoord op vragen over de subsidiëring van jongerenorganisaties. De Tweede Kamerleden Westerveld en Bouchallikh (beiden GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoek Ambtsberichten PvO

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van informatie in reactie op een verzoek op grond van de Wet Open Oveheid (Woo). De informatie gaat over de ambtsberichten van de Inspectie van het Onderwijs over de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoek instroom internationale studenten

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie in verband met een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het verzoek ging over de instroom van internationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo WK Qatar

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van Woo-informatie over de mensenrechtenkwesties ten aanzien van het wereldkampioenschap (WK) voetbal in Qatar in 2022. Woo staat voor Wet Open Overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Publicatie documenten n.a.v. het Woo-verzoek Renaissancescholen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie in reactie op een Woo-verzoek (Wet Open Overheid). De informatie gaat over de Renaissancescholen van de Tocquevillestichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo-besluit over informatieuitwisseling over hotspot COVID-19

  Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie in reactie op een Woo-verzoek. Woo staat voor Wet open overheid. De informatie gaat over correspondentie over de hotspotlijst van de hotspot COVID-19 en het sjabloon afbakeningsdocument Rijk hotspot COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Wob documenten over aanschaf van De Vaandeldrager

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geft antwoorden op Kamervragen over Wob-documenten over de aanschaf van de Vaandeldrager en de informatiepositie van de Staten-Generaal. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur. De Tweede Kamerleden Teunissen (PvdD), Westerveld (GroenLinks), Kwint (SP) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen schriftelijk overleg COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) geven antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo-verzoek Ongehoord Nederland

  Staatssecretaris Uslu (OCW) schrijft aan de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie over Ongehoord Nederland. Zij doet dit naar aanleiding van een Woo-verzoek. Woo staat voor Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over gesponsorde hoogleraren

  Minister Dijkgraaf (OCW) beantwoordt vragen over gesponsorde hoogleraren. De vragen zijn van de Kamerleden Jasper van Dijk en Kwint (beiden SP). Deze vragen dienen ter aanvulling op 'Antwoorden op Kamervragen over de Belastingdienst, die leerstoelen en hoogleraren financiert'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de Universiteit Leiden sponsoring hoogleraar door Belastingdienst verzweeg

  Minister Dijkgraaf (OCW) beantwoordt vragen over het bericht dat de Universiteit Leiden sponsoring hoogleraar door Belastingdienst verzweeg. De vragen zijn van de Kamerleden Jasper van Dijk en Kwint (beiden SP). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten over aanpak covid in het onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie over de Covid-19 aanpak binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dit in reactie op 2 Woo-verzoeken (Wet open overheid).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over de behandeling van een klokkenluider door een topambtenaar bij het ministerie van OCW

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding  van het BNR nieuwsbericht ‘Topambtenaar zet klokkenluider NPO in de kou, Kamerleden willen opheldering'. Het Tweede Kamerlid  Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over een klokkenluidersmelding bij de publieke omroep

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de gang van zaken rond een klokkenluider bij de publieke omroep. De Tweede Kamerleden n Omtzigt (Omtzigt) en Van der Plas (BBB) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage burgerbrieven 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  De rapportage beschrijft hoe het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2021 omging met burgerbrieven. Daarnaast bevat de rapportage een korte toelichting op de telefonische vragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de rol van kinderopvang in het integraal huisvestingsplan van gemeenten

  Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt vragen over de rol van kinderopvang in het integraal huisvestingsplan van gemeenten. De vragen zijn van het Kamerlid Sahla (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over de openbare agenda van de OCW-bewindspersonen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de openbare agenda van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de openbare agenda van de OCW-bewindspersonen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op Kamervragen over de openbare agenda van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over Kamerbrief over Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over zijn brief van 9 september 2021. De brief ging over de Evaluatie naar de Wet versterking bestuurskracht (Wvb) die inging in 2017. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden op vragen over Kamerbrief over Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over zijn brief van 9 september 2021. De brief ging over de Evaluatie naar de Wet versterking bestuurskracht (Wvb) die inging in 2017. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten over de invloed van China op het Nederlands hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van enkele documenten over de invloed van China op het Nederlands hoger onderwijs. Hij doet dit in reactie op een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evalueren, leren en sturen

  Het rapport bevat een beleidsdoorlichting van het Nederlandse wetenschapsbeleid in de periode 2014-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • kwaliteitsoordeel Dialogic rapport Evalueren, leren en sturen. Doorlichting van het onderzoek en wetenschapsbeleid

  Afschrift van de brief van Prof.dr. Sarah de Rijcke van de Universiteit Leiden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De brief bevat een kwaliteitsoordeel over het evaluatierapport ' Evalueren, leren en sturen, doorlichting van het onderzoek en wetenschapsbeleid'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering van de toezegging over een onderzoek naar duurzame versterking van de publieke omroep

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Eerste Kamer over de opzet van het onderzoek naar duurzame versterking van de publieke omroep en de samenhang met de beleidsdoorlichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Covid-19 Wob-verzoeken

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) schrijft aan de Tweede Kamer dat hij informatien openbaar zal maken in reactie op 2 Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur). De  Wob-verzoeken gingen over de Covid-19 aanpak binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Strategische Evaluatie Agenda Primair en Voortgezet Onderwijs

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede kamer over de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) . Dit is een nieuwe methode voor de doorlichting van de begrotingsartikelen over het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten documentaire Sigrid Kaag van Beiroet tot Binnenhof

  Minister Slob (Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie voor  de documentaire 'Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof'. Hij doet dit in reactie op een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden op vragen over rapport over Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Minister Van Engelshoven  (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de antwoorden op de vragen over het rapport 'Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap' naar de Tweede Kamer. Zij ontvingen de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over rapport over Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Minister Van Engelshoven  (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoorden vragen over het rapport 'Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap'. Zij ontvingen de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Wob-besluit SOO en toegang CABR

  Minister Slob (Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit op een WOb-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) over zijn besluit van 24 april 2020 en het besluit van de Algemeen Rijksarchivarisvan 28 april 2020. Het besluit gaat onder meer over toegang tot het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) aan de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden (SOO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Eerste Kamer - Planning evaluatie Erfgoedwet, beleidsdoorlichting cultuur en Erfgoedbalans

  Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de gewijzigde planning van de evaluatie van de Erfgoedwet, de beleidsdoorlichting cultuur en de Erfgoedbalans.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer - Planning evaluatie Erfgoedwet, beleidsdoorlichting cultuur en Erfgoedbalans

  Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de gewijzigde planning van de evaluatie van de Erfgoedwet, de beleidsdoorlichting cultuur en de Erfgoedbalans.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief ter informatie afhandeling Wob-verzoek over extra geld onderwijs

  Minister Slob (OCW) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie over overleggen en besluitvorming binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het kabinetsbesluit van 17 februari 2021. Het kabinet besloot om 6 miljard euro vrij te maken voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. De minister maakt de informatie openbaar in reactie op een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Rapportage burgerbrieven 2020 van het ministerie van OCW

  Minister Van Engelshoven en minister Slob (beiden OCW) sturen de rapportage burgerbrieven over het jaar 2020van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op evaluatierapport van de Wet SLOA 2014 - 2020

  Minister Slob stuurt het evaluatierapport van de Wet subsidiering landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA) naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij zijn reactie op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift reactie aan VOiA evaluatie Erfgoedwet

  Minister Van Engelshoven stuurt een afschrift van haar reactie op de brief van de Vereniging Ondernemers in Archeologie (VOiA) over de evaluatie van de Ergoedwet naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Reactie brief evaluatie Erfgoedwet

  Minister Van Engelshoven reageert op de brief van de Vereniging Ondernemers in Archeologie (VOiA) over de evaluatie van de Ergoedwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op schriftelijke vragen inzake de gevolgen van de invoering van de ja ja sticker voor huis aan huiskranten

  Minster Slob beantwoordt vragen over gemeenten die een ja/ja-sticker voor huis aan-huiskranten hebben ingevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor de lokale nieuwsvoorziening. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen beleidsdoorlichting OWB

  Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 16 Wetenschapsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport van de Auditdienst Rijk Kosten transitieplan BPRC

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de de totstandkoming en de onderbouwing van de transitiekosten in het Ambitieplan van het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) om het aantal dierproeven te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opzet beleidsdoorlichting cultuur 2021

  Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 14 over cultuur van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen schriftelijk overleg over beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering

  Minister Van Engelshoven benatwoordt de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer uit het schriftelijk overleg over de beleidsdoorlichting van artikel 11 Studiefinanciering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij beantwoording schriftelijke inbreng beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering

  Minister Van Engelshoven stuurt de antwoorden op de vragen uit het schriftelijk overleg over de beleidsdoorlichting van artikel 11 Studiefinanciering naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen opzet beleidsdoorlichting cultuur 2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op commissiebrief over de beleidsdoorlichting artikel 11 studiefinanciering

  Minister Van Engelshoven reageert op het verzoek van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer. De commissie had verzocht om opnieuw in te gaan op de uitvoering van de motie van de Kamerleden Van der Molen (CDA) en Bruins (CU). De motie verzoekt de regering om in de beleidsdoorlichting van artikel 11 ook het totaalbedrag aan studieschuld, het niet inbare gedeelte en prognoses voor de komende jaren mee te nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op