Zoekresultaten  1-10 van de 7.712 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Waterverwijder
 • Documentatie Stuurgroep PIDI

  Documentatie van de stuurgroep Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stemmingen moties Openbaar vervoer en taxi

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Grondwater Reserves (NGR)

  Het onderzoek maakt deel uit van een tweejarig onderzoekstraject 3D kartering van Nationale Grondwater Reserves. De basis voor dit deelonderzoek was de behoefte van provincies aan onderbouwing van nut en noodzaak van de Nationale Grondwater Reserves.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over terugtreden aannemer sloop-nieuwbouw versterkingsoperatie Groningen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Focusgroepen IenW: Tekst Water en bodem sturend

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een onderzoek uitgevoerd naar een tekst over ‘water en bodem sturend’. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen in hoeverre de tekst begrijpelijk en duidelijk geschreven is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over terugtreden aannemer sloop-nieuwbouw versterkingsoperatie Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over terugtreden van een aannemer bij de sloop- en nieuwbouw bij de versterkingsoperatie in Groningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bedrijfsverslag 2021 Vitens

  Bedrijfsverslag van drinkwaterbedrijf Vitens. Het bedrijfsverslag bevat een overzicht van de activiteiten en de opbrengsten en kosten van de bedrijfsvoering in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen 2e termijn WGO Water 21 november 2022

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen uit de 2e termijn van het Wetgevingsoverleg (WGO) Water van 21 november 2022. De Tweede Kamerleden Van Esch (PvdD) en Koekkoek (Volt) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Jaarrapportage drinkwaterkwaliteit 2021 en bedrijfsverslagen drinkwatersector 2021

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Drinkwaterkwaliteit 2021'. Ook stuurt hij de bedrijfsverslagen 2021 van de 10 drinkwaterbedrijven in Nederland. Hij gaat in op de resultaten uit de rapporten. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bedrijfsverslag 2021 Dunea

  Bedrijfsverslag van drinkwaterbedrijf Dunea. Het bedrijfsverslag bevat een overzicht van de activiteiten en de opbrengsten en kosten van de bedrijfsvoering in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op