Zoekresultaten  1-10 van de 2.193 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over Gezond en Actief Leven Akkoord

  Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en informeren over specifieke uitkering aan gemeenten voor de uitvoering van de in het GALA gemaakte afspraken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en stikstof) geeft antwoord op Kamervragen 2 tot en met 9 over Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud. Kamervraag 1 is op 5 december beantwoord. De vragen zijn gesteld door de leden Van Raan en Vestering (beiden PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht acties groene en digitale banen

  Overzicht van acties op basis van het Actieplan groene en digitale banen. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Actieplan groene en digitale banen

  De ministers Adriaansens (EZK), Jetten (Klimaat en Energie), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer het Actieplan groene en digitale banen aan. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig installateurs om zonnepanelen op daken te leggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda van de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023

  Minister Hoekstra (BZ) beschrijft de onderwerpen die op de agenda staan van de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht mogelijke onzuivere besluitvorming kinderhartcentra

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat er sprake zou zijn van 'onzuivere besluitvorming' in de strijd om de kinderhartcentra. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over bevindingen NZa over inkoop door zorgverzekeraars van neusspray Esketamine

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ten aanzien van de inkoop door zorgverzekeraars van de neusspray Esketamine. Deze neusspray wordt gebruikt door een groep patiënten die aan ernstige, therapieresistente, depressie lijdt. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op advies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) deelt de kabinetsreactie op het Gezondheidsraadavies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid' met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over raming en opleiding Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV)

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de raming en opleiding van Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV). Het Tweede Kamerlid Van den Berg (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op