Zoekresultaten  1-10 van de 39 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Kamerbrief rechtsbescherming gedupeerden kinderopvangtoeslag, uithuisplaatsingen en gaswinning

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) meldt de Tweede Kamer wat hij kan doen om de rechtsbescherming van gedupeerde burgers van de kinderopvangtoeslagaffaire, van de uithuisplaatsingen van minderjarige kinderen door de kinderopvangtoeslagaffaire en van de gaswinning in Groningen beter te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de beveiliging van Schiphol

  Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt Kamervragen over het nieuws dat de beveiliging van Schiphol zo lek is als een mandje. Hij doet dit mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het Tweede Kamerlid Alkaya (SP) had aan beide ministers hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsappreciatie Herziening Raadsaanbeveling 912

  Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voorgestelde herziening van de Raadsaanbeveling 2020/912 en de beoordeling ervan door het kabinet. Het gaat om het coördineren van COVID-19-maatregelen voor reizen naar de Europese Unie (EU). Hij schrijft de Kamerbrief mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over mogelijke dataverzameling van Chinese drones

  Minister Grapperhaus (JenV) en minister Visser (IenW) beantwoorden Kamervragen naar aanleiding van de artikelen 'Chinese drones van Nederlandse politie en Rijkswaterstaat mogelijk onveilig' en 'Politie gebruikt Chinese drones die mogelijk onveilig zijn'. Zij kregen de vragen van het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021 en de factsheet milieucriminaliteit in relatie tot het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021. Hij doet dit mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hij geeft een korte toelichting bij het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het feit dat niet-EU-familieleden van expats geen toegang hebben tot Nederland

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Expats campaign to lift travel restrictions for international family members'. Zij ontving de vragen van de Tweede Kamerleden Sjoerdsma, Paternotte, Hagen en Boucke (allen D66), Grinwis en Ceder (beiden ChristenUnie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Evaluatie convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

  Minister Grapperhaus en minister Van Nieuwenhuizen informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van vliegen boven conflictgebieden. Zij gaan daarbij in op de resultaten van enkele onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging verdrag strafbare feiten en bepaalde andere handelingen aan boord van luchtvaartuigen

  Minister Grapperhaus biedt de Nota naar aanleiding van het verslag aan vanwege het wetsvoorstel tot wijziging van het verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen. Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging verdrag strafbare feiten en bepaalde andere handelingen aan boord van luchtvaartuigen (PDF | 1 pagina | 125 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen AO MH17 en deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen uit het Algemeen Overleg (AO) MH17 van 10 april 2019. Daarnaast beantwoordt zij een vraag over de werking van het convenant voor deling van dreigingsinformatie voor burgerluchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota's wijziging Luchtvaartwet BES

  Minister Grapperhaus stuurt de nota naar aanleiding van het verslag en  een nota van wijziging bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES naar de Tweede Kamer. Het voorstel houdt verband met gemeenschappelijke Europese regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op