Zoekresultaten  1-10 van de 7.049 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Migratieverwijder
 • Kamervragen over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en stikstof) geeft antwoord op Kamervragen 2 tot en met 9 over Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud. Kamervraag 1 is op 5 december beantwoord. De vragen zijn gesteld door de leden Van Raan en Vestering (beiden PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht acties groene en digitale banen

  Overzicht van acties op basis van het Actieplan groene en digitale banen. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Actieplan groene en digitale banen

  De ministers Adriaansens (EZK), Jetten (Klimaat en Energie), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer het Actieplan groene en digitale banen aan. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig installateurs om zonnepanelen op daken te leggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over aanbod Rijksvastgoedbedrijf voor opvangen vluchtelingen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft de Eerste Kamer antwoord op vragen over het aanbod van rijksvastgoed dat het Rijksvastgoedbedrijf heeft gedaan voor het opvangen van vluchtelingen. Leden van de fractie van de PVV hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie inventarisatie afkomstgerelateerde persoonsgegevens door LNV

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over uitvoering van de motie over inventarisatie van afkomstgerelateerde persoonsgegevens door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De Tweede Kamerleden Marijnissen (SP) en Klaver (GroenLinks) hebben de motie ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op advies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) deelt de kabinetsreactie op het Gezondheidsraadavies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid' met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34334, nr. 28 - Onderwijs aan vreemdelingen

  Onderwijs aan vreemdelingen; Motie; Motie van de leden Van Baarle en Westerveld over afspraken maken over het spoedig beperken van de verhuisbewegingen van vluchtelingenkinderen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34334, nr. 29 - Onderwijs aan vreemdelingen

  Onderwijs aan vreemdelingen; Motie; Motie van het lid Van Meenen over een coördinerende rol voor de regering in het bevoegd en bekwaam maken van docentvluchtelingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34334, nr. 26 - Onderwijs aan vreemdelingen

  Onderwijs aan vreemdelingen; Motie; Motie van de leden Westerveld en Van Meenen over een regeling om voor vluchtelingstudenten en jongeren die in afwachting zijn van een verblijfsstatus standaard het wettelijk collegegeld te vragen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34334, nr. 27 - Onderwijs aan vreemdelingen

  Onderwijs aan vreemdelingen; Motie; Motie van de leden Van Baarle en Westerveld over een beeld krijgen van de aantallen leerplichtige vluchtelingen en vluchtelingenkinderen die onderwijs mislopen

  Bekijk document gepubliceerd op