Zoekresultaten  1-10 van de 4.958 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Zorgverzekeringenverwijder
 • Antwoorden op vragen over Regeling wanbetalers

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op de vragen en opmerkingen over de Regeling wanbetalers. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over start internetconsultatie experimenteerregeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de internetconsultatie voor de ontwerp-experimenteerregeling voor strikt preferentieel baangebruik van Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wijze van uitvoering tot wijziging Tijdelijke wet Groningen vanwege versterking van gebouwen in Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop de aangenomen amendementen en moties, voor het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen vanwege de versterking van gebouwen in Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid), worden uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitgevoerde moties en toezegging Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van 2 moties en een toezegging uit het wetgevingsoverleg Groningen van 6 december 2022 en de tweeminutendebatten mijnbouw Groningen van 20 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Eerste Kamerleden van VVD, GroenLinks, PvdA, D66, PVV, SP en ChristenUnie hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Minister Kuipers (VWS) biedt de Eerste Kamer de memorie van antwoord aan bij het wetsvoorstel houdende regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematiek

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) biedt de Tweede Kamer het rapport "Onderzoek schadeafhandeling Groningen" aan. De staatssecretaris informeert de Kamer ook over de funderingsproblematiek in het aardbevingsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over giftreinen die door de steden denderen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Te veel giftreinen denderen door onze steden, doe daar iets aan staatssecretaris'. Het Tweede Kamerlid Minhas (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over eigen bijdrage receptmedicijnen

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de antwoorden op eerdere vragen over de ontwerpbegroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Specifiek gaan de vragen over de kosten voor patiënten bij medicijnen op recept. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op