Zoekresultaten  1-10 van de 9.824 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Europese zakenverwijder
 • Kamerbrief over start internetconsultatie experimenteerregeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de internetconsultatie voor de ontwerp-experimenteerregeling voor strikt preferentieel baangebruik van Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wijze van uitvoering tot wijziging Tijdelijke wet Groningen vanwege versterking van gebouwen in Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop de aangenomen amendementen en moties, voor het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen vanwege de versterking van gebouwen in Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid), worden uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitgevoerde moties en toezegging Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van 2 moties en een toezegging uit het wetgevingsoverleg Groningen van 6 december 2022 en de tweeminutendebatten mijnbouw Groningen van 20 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1508 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Eppink en Van der Plas over dit jaar nog een ruimhartige compensatie uitkeren aan gedupeerde derogatieboeren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1510 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Van der Plas en Eppink over met de Deltalanden in gesprek gaan om binnen de EU te komen tot gedifferentieerd landbouwbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1505 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over het Besluit gebruik meststoffen uiterlijk 15 februari in werking laten treden zodat ook bufferstroken niet kunnen worden bemest

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1511 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Van der Plas en Eppink over compleet in beeld brengen van de verwachte effecten van bufferstroken en verlies van derogatie op nitraatuitspoeling, voedselproductie en broeikasgasemissies

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen

  Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda aan van de Raad voor Concurrentievermogen in Stockholm op 6 tot 8 februari 2023. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse non-paper over Europese Critical Raw Materials Act

  Nederlandse non-paper ten aanzien van de Europese Critical Raws Materials Act.

  Bekijk document gepubliceerd op