Zoekresultaten  1-10 van de 4.609 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Geneesmiddelen en medische hulpmiddelenverwijder
 • Kamerbrief over start internetconsultatie experimenteerregeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de internetconsultatie voor de ontwerp-experimenteerregeling voor strikt preferentieel baangebruik van Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wijze van uitvoering tot wijziging Tijdelijke wet Groningen vanwege versterking van gebouwen in Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop de aangenomen amendementen en moties, voor het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen vanwege de versterking van gebouwen in Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid), worden uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitgevoerde moties en toezegging Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van 2 moties en een toezegging uit het wetgevingsoverleg Groningen van 6 december 2022 en de tweeminutendebatten mijnbouw Groningen van 20 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematiek

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) biedt de Tweede Kamer het rapport "Onderzoek schadeafhandeling Groningen" aan. De staatssecretaris informeert de Kamer ook over de funderingsproblematiek in het aardbevingsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over giftreinen die door de steden denderen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Te veel giftreinen denderen door onze steden, doe daar iets aan staatssecretaris'. Het Tweede Kamerlid Minhas (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over beschikbaarheid van medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de kabinetsappreciatie Commissievoorstel wijzigingen MDR en IVDR voor de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over eigen bijdrage receptmedicijnen

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de antwoorden op eerdere vragen over de ontwerpbegroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Specifiek gaan de vragen over de kosten voor patiënten bij medicijnen op recept. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Verzamelwet VWS 2022

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de stemming over en amendementen (voorstellen tot wijziging) op enkele wetten op het terrein van het ministerie van VWS (Verzamelwet VWS 2022). De minister besteedt in zijn brief aandacht aan het amendement van de Tweede Kamerleden Hijink (SP) en Van den Berg (CDA), dat gaat over de verantwoordelijkheid van de drogist in de Geneesmiddelenwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wijziging beleidsregels voor de toepassing van de sluis voor dure geneesmiddelen

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de beleidswijziging voor de toepassing van de sluis voor dure geneesmiddelen op grond van artikel 2.4a van het Besluit zorgverzekering. 

  Bekijk document gepubliceerd op