Zoekresultaten  1-50 van de 366 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Advies benodigde Groningencapaciteiten en - volumes leveringszekerheid gasjaar 2023-2024

  Brief van Gasunie Transportservices (GTS) met advies over de inzet van het Groningenveld ten behoeve van de leveringszekerheid van gas. Onderdeel van dit advies is een raming van de benodigde capaciteit en het productvolume voor het gasjaar 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling op stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services geeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) aanvullende informatie over de vertraging bij de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) vraagt Gasunie Transport Services om aanvullende informatie over de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over de stand van zaken rond de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Reactie op brief BTV aangaande Participatietraject LHB RTHA

  Afschrift van de brief van het Projectteam participatietraject Luchthavenbesluit voor RTHA. De brief bevat een reactie op de brief 'Samenstelling en functioneren Commissie Regionaal Overleg (CRO) RTHA en participatietraject RTHA' van de Vereniging Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast te Rotterdam (BTV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief ORS-advies Gebruiksprognose 2023

  Afschrift van de brief van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) aan minister Harbers (Ienw). Het advies richt zich op de toereikendheid, transparantie en inzichtelijkheid van de informatievoorziening over de verwachte lokale geluidbelasting rond Schiphol in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief van Gasunie Transport Services over vertraging oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over de wederom opgelopen vertraging van 1 maand van de ingebruikname van de stikstofinstallatie in Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesaanvraag screening op longkanker

  Minister Kuipers (VWS) vraagt advies aan de Gezondheidsraad over een screening op longkanker.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Verlengen aanwijzing niet handhaving Arbeidstijdenbesluit vervoer voor Search and Rescue

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De brief gaat over  de handhaving van paragraaf 4.8 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor Search and Rescue1 (SAR). De aanwijzing bevat het verzoek om niet te handhaven op een aantal artikelen uit het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) voor de SAR helikopter operatie in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Aanwijzing aan ILT niet handhaven SAR operaties

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De brief gaat over  de handhaving van paragraaf 4.8 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor Search and Rescue1 (SAR). De aanwijzing bevat het verzoek om niet te handhaven op vluchtuitvoering van Bristow tijdens SAR operaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van NAM over stand van zaken conversie Grijpskerk

  NAM informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over het verloop van de plannen om de ondergrondse gasopslag Grijpskerk in te zetten als opslag voor laagcalorisch gas in plaats van een opslag voor hoogcalorisch gas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie van Staatstoezicht op de Mijnen op advies dorpenaanpak

  Reactie van Staatstoezicht op de Mijnen  (SodM) op advies dorpenaanpak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief aan gemeenten Schone Lucht

  Afschrift van de brief van Staatssecretaris Heijnen (IenW) aan gemeenten van oktober 2022. De brief gaat over het beperken van d eoverlast door houtstook.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief van Gasunie Transport Services over vertraging oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over de wederom opgelopen vertraging van de ingebruikname van de stikstofinstallatie in Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling speciale rapportages recente aardbevingsactiviteit Groningen-gasveld

  Staatstoezicht op de Mijnen heeft de rapportages van NAM over de recente aardbevingen in Groningen beoordeeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van aanbiedingsbrief NAM bij rapportage artikel 52h Mijnbouwwet

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de ontvangen aanbiedingsbrief van de NAM bij de rapportage artikel 52h Mijnbouwwet. De brief is op 28 oktober 2022 verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de gemeenten een brief over de hoofdlijnen van het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief OvV-rapport Paramotortrike verongelukt tijdens vluch

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). In de brief reageert hij op 1 van de aanbevelingen van de OvV uit het rapport 'Paramotortrike verongelukt tijdens vlucht'. De aanleiding voor dit rapport was een ongeval met een paramotortrike op 2 juni 2020. Bij dit ongeval raakte de piloot als enige inzittende dodelijk gewond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief provincie Noord-Holland over uitkomsten expertmeetings RIVM - Tata Steel

  Brief van provincie Noord Holland over de uitkomsten expertmeetings RIVM-Tata Steel inzake het RIVM rapport Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio.   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskeuze uitgelegd van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

  Gemeenten gaan over op duurzame alternatieven voor het gebruik van aardgas, voor koken en verwarmen van gebouwen. Dit is de onderbouwing van het voorstel voor de inzet van het budget voor de opschaling van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief minister Financiën aan KLM

  Minister Kaag (Financiën) stuurt een brief naar de KLM over het rapport van de International Labour Organization (ILO) over de klacht van een aantal vakbonden van KLM tegen de Nederlandse Overheid dat er ten onrechte voorwaarden zouden zijn opgelegd op arbeidsrechtelijk terrein bij de steunverlening aan KLM in juni 2020. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden commissievragen procedure verzoek om aanvulling passende beoordeling Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen over de brief 'Procedure aanvulling vergunningaanvraag Wet natuurbescherming en passende beoordeling wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol'. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief NVL uitvoering motie Koerhuis

  Afschrift van de brief van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL) aan de Directeur Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief bevat een reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD). De motie verzoekt de regering om luchthavens te laten onderzoeken hoeveel ruimte er nog is in havengelden om vliegoverlast aan te pakken. Afschrift Brief NVL uitvoering motie Koerhuis (PDF | 2 pagina's | 78 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Verzoek om gegevens milieuzorgsysteem Tata Steel

  Afschrift van de brief van Tata Steel aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief bevat een reactie op het verzoek van het ministerie om milieumanagementsysteem van Tata Steel ter voorbereiding van het commissiedebat Externe Veiligheid op 22 juni 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1: Overzicht tariefdifferentiatie per luchthaven

  Bijlage bij de brief van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL) aan de Directeur Luchtvaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De bijlage bevat een overzicht per luchthaven van de havengelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over vertraging oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek

  Gasunie informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over vertraging van de ingebruikname van de stikstofinstallatie in Zuidbroek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van brief GTS over vertraging oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek

  Afschrift van een brief van Gasunie Transport Services (GTS) over vertraging de ingebruikname van de stikstofinstallatie in Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies bij novelle wetsvoorstel tot wijziging Tijdelijke wet Groningen versterking gebouwen

  Advies van Adviescollege toetsing regeldruk bij novelle wetsvoorstel tot wijziging Tijdelijke wet Groningen versterking gebouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Tweede Kamerbrief Informele bijeenkomst van EU-transportministers februari 2022

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de Tweede Kamer. De brief bevat het verslag van de informele bijeenkomst van EU-transportministers van 21 en 22 februari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies leveringszekerheid voor benodigde Groningencapaciteiten en -volumes gasjaar 2022/2023 en verder

  Gasunie Transport Services (GTS) geeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) een raming voor de Groningencapaciteit en het bijbehorend volume voor het gasjaar 2022-2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht over tegenwerking onderzoek naar veiligheid grondafhandeling Schiphol

  Minister Harbers (IenW) beantwoordt kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Onderzoek naar veiligheid grondafhandeling Schiphol tegengewerkt'. De Tweede Kamerleden De Hoop (PvdA) en Alkaya (SP) hadden vragen gesteld over dit bericht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Tweede Wet natuurbescherming Schiphol LNV

  Afschrift van de brief van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) aan Schiphol over de besluitvorming rond de vergunningverlening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief PNH aan IenW

  Afschrift van de brief van de PRovincie Noord-Holland (PNH) en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief bevat een reactie op het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief extra toezicht antwoordbrief IG vliegen over conflictgebieden

  Afschrift van de brief van de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De brief ging over de mogelijkheid van beoordeling (achteraf) van de beslissingen van luchtvaartmaatschappijen over de gekozen vliegroutes.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Joint letter on more ambitious national blending mandates

  Afschrift van de brief van Nederland en andere lidstaten aan de Europese Commissie. De brief gaat over de mogelijkheid om nationaal een hogere bijmengverplichting voor duurzame luchtvaartbrandstoffen in te voeren. Dit in aanvulling op de voorgestelde Europese bijmengverplichting uit het Fit-for-55 pakket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht over weren grondpersoneel bij veiligheidsonderzoek Schiphol

  Minister Harbers (IenW) beantwoordt kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Grondpersoneel geweerd bij veiligheidsonderzoek Schiphol'. De Tweede Kamerleden De Kort en Heerema (beiden VVD) hadden vragen gesteld over dit bericht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over Validatie metselwerktypologie D (8/9)

  Brief van het Adviescollege Veiligheid Groningen over de validatie van typologie metselwerk D (8/9).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Kamerbrief Omgevingsveiligheid december 2021

  De bijlage gaat over de voortgang van projecten uit het programma 'Liever een goede buur'. Het programma richt zich op verbetering van de uitvoering van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en de aanpak van de grijze milieucriminaliteit. Daarbij gaat de bijlage in op het Actieplan aanpak milieucriminaliteit en op de Uitvoeringsagenda-VTH.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief versterking VTH-stelsel Tweede Kamer

  Afschrift van de Kamerbrief over de acties die nodig zijn voor de opvolging van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. De aanbevelingen gingen over versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling rapporten NAM over recente aardbevingen Groningen

  Staatstoezicht op de Mijnen geeft een oordeel over de rapporten van NAM over recente aardbevingen in Groningen en de seismiciteit van het Groningenveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Naderingsroute Lelystadvanuit sector 3 motie Bontenbal

  Afschrift van de brief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). De brief gaat over de uitkomsten van onderzoek naar opties om naderingsroutes vanuit sector 3 naar Lelystad Airport op te hogen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken aangenomen moties EZK over verduurzaming van Tata Steel Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Rol van de provincie bij het verbeteren van leefomgeving en gezondheid rond Tata Steel Nederland GS provincie Noord-Holland

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De brief gaat over de rol van de provincie bij het verbeteren van leefomgeving en gezondheid rond Tata Steel Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief antwoord aan Tata Steel Nederland

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) aan Tata Steel Nederland BV. De brief gaat over de impact van Tata Steel Nederland op de omgeving en de Roadmap Plus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief van Tata Steel Roadmap plus

  Afschrift van de brief vanTata Steel Nederland BV aan staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) . De brief gaat over Roadmap Plus voor vermindering van de impact van Tata Steel op de directe omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen Ontwerpbesluit verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt vragen over de voorhang van het Ontwerpbesluit voor het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten. Het gaat hierbij om de kosten van het opruimen van milieuschade bij bedrijven. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had hierover vragen gesteld in het schriftlijk overleg van 22 september 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse aardbeving Garrelsweer en de monitoringsverplichtingen

  Brief van Staatstoezicht op de Mijnen over de melding conform Mijnbouwregeling 1.3a.6.   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief evaluatie samenwerking NCG-IMG en verdere samenwerking

  Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geven een toelichting op de evaluatie van de samenwerking tussen beide organisaties. Ook gaan zij in op hun samenwerking in de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief IMG over toepassing bewijsvermoeden Norg en Noord-Drenthe

  Brief van het instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) over de motie van de Tweede Kamer over de toepassing van het bewijsvermoeden ten zuiden van Norg en in Noord-Drenthe.

  Bekijk document gepubliceerd op