Zoekresultaten  1-10 van de 638 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief RIVM aan OvV over aanbeveling 7 uit 2e deelrapport aanpak coronacrisis

  Afschrift van de brief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over een aanbeveling die de OvV doet richting het RIVM in het 2e deelonderzoek naar de aanpak van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19). De betreffende aanbeveling (7) gaat over de bescherming van de positie, het gezag en de integriteit van de leden van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT gaf adviezen over de bestrijding van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over tabaksontmoedigingsbeleid

  De directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) reageert op een brief van een sigarenspeciaalzaak over het tabaksontmoedigingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Reactie op brief BTV aangaande Participatietraject LHB RTHA

  Afschrift van de brief van het Projectteam participatietraject Luchthavenbesluit voor RTHA. De brief bevat een reactie op de brief 'Samenstelling en functioneren Commissie Regionaal Overleg (CRO) RTHA en participatietraject RTHA' van de Vereniging Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast te Rotterdam (BTV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Gezondheidsraad aan OvV over aanbevelingen 2e deelrapport aanpak coronacrisis

  Afschrift van de brief van de Gezondheidsraad aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over de aanbevelingen die de OvV doet richting de Gezondheidsraad in het 2e deelonderzoek naar de aanpak van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief ORS-advies Gebruiksprognose 2023

  Afschrift van de brief van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) aan minister Harbers (Ienw). Het advies richt zich op de toereikendheid, transparantie en inzichtelijkheid van de informatievoorziening over de verwachte lokale geluidbelasting rond Schiphol in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief van Gasunie Transport Services over vertraging oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over de wederom opgelopen vertraging van 1 maand van de ingebruikname van de stikstofinstallatie in Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoordbrief aan Gemeente Lelystad landelijke asbestaanpak voor een veilige leefomgevin

  Staatssecretaris van Veldhoven (IenW) reageert op de brief van de gemeente Lelystad over het belang van een landelijke asbestaanpak voor een veilige leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over meetmethode emissies sigaretten

  Staatssecretaris Blokhuis roept Eurocommissaris Kyriakides op de Europees vastgelegde meetmethode voor het meten van emissies van teer, nicotine en koolmonoxide van sigaretten aan te passen. Deze brief is in het Engels. Brief over meetmethode emissies sigaretten  (PDF | 3 pagina's | 1.1 MB) 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan mogelijke impact Nationaal Preventieakkoord

  Het RIVM heeft op basis van de maatregelen ingeschat wat de effecten van het Nationaal Preventieakkoord zullen zijn voor 2040.

  Bekijk document gepubliceerd op