Zoekresultaten  11-20 van de 38 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Nota Besluitvorming Schiphol en Lelystad Airport

  De gespreksnota gaat over het geadviseerde besluit bij de voorkeursoptie bij de besluitvorming rond Schiphol. De voorkeursoptie gaat over het verminderen van overlast voor omwonenden van Schiphol en negatieve effecten op de natuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota ter informatie tussenstand analyse van opties om vooruitlopend op het LVB het aantal vliegbewegingen te reduceren

  De nota gaat in op de uitwerking van 2 tussenopties van de besluitvorming rond Schiphol en Lelystad Airport. Deze opties lopen vooruit op het nieuwe Luchthavenverkeerbesluit (LVB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota ter informatie ILT signaal anticiperend handhaven Schiphol 2021

  Signaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het signaal gaat over het anticiperend handhaven van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS) voor Schiphol. Hierbij is sprake van het gedogen van geluidsoverschrijdingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarprogramma milieu Alphen aan den Rijn 2021 en 2022

  Jaarprogramma milieu Alphen aan den Rijn 2021 en 2022. Bekend bij ODMH onder zaaknummer 2022213555 en documentnummer 2022234031

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wijziging van de Wet luchtvaart voorvallen burgerluchtvaart

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op vragen en opmerkingen over het voorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart. Het voorstel houdt verband met de invoering van een Europese verordening voor het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Diversen vragen en antwoorden

  Vragen en antwoorden naar aanleiding van de notitie over prijselasticiteit. De notitie besprak de consequenties van het doorberekenen van een omzetverlies van een homecarrier in de ticketprijzen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie prijselasticiteit Eindhoven Airport

  De notitie bepreekt de consequenties van het doorberekenen van een omzetverlies van een homecarrier in de ticketprijzen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordeningen inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten en noodplanverplichtingen in geval van luchtvaartongevallen en ernstige incidenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Van Afval Naar Grondstof. Bijlage 2: Stand van zaken moties, toezeggingen en andere inbreng vanuit de Tweede Kamer

  Bijlage 2 bij de nota Van Afval Naar Grondstof behandelt de voorafgaande evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ook bevat de bijlage een overzicht van moties en toezeggingen uit de Tweede Kamer die met deze voortgangsrapportage zijn afgerond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage: nadere toelichting 3 onderzoeken op het gebied van luchtvaart

  De bijlage geeft een nadere uitleg van de 3 onderzoeken naar luchtvaart: de Monitor Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties 2014, de Benchmark Luchthavengelden en Overheidsheffingen 2014 en de studie naar kansrijke luchtvrachtstromen en corridors.

  Bekijk document gepubliceerd op