Zoekresultaten  31-38 van de 38 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Rapportage Verwerking van afgedankte datadragende ICT hardware binnen de Rijksoverheid

  De rapportage van Rijkswaterstaat beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de verwerking van afgedankte, datadragende ict-apparatuur binnen de Rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Van Afval Naar Grondstof. Bijlage 1: Voortgang van de acties per operationele doelstelling

  De bijlage bij de nota Van afval naar grondstof beschrijft de voortgang van de acties per operationele doelstelling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging bij wetsvoorstel wijziging Wet luchtvaart ter implementatie van Europese verordeningen luchtvaartnavigatie

  Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde nota van wijziging van de Woningwet en enige andere wetten

  Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verder met de Green Deal

  Visie en aanbevelingen aanpak Green Deal door de Green Deal Board.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Notitie Reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapport luchthaven Eindhoven

  Deze concept-notitie dient tot het bekend maken van een voornemen tot het opstellen van het Milieueffectrapport voor de luchthaven Eindhoven. Hiermee start de uitgebreide milieueffectrapportage-procedure. De notitie is opgesteld door de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan luchtverkeersleiding Lelystad Airport

  Dit actieplan heeft tot doel inzicht te geven in de aspecten die van belang zijn bij de besluitvorming om luchtverkeersleiding op de luchthaven Lelystad te introduceren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda Luchtvaartveiligheid 2011-2015

  In deze beleidsagenda staat beschreven hoe Nederland de veiligheid van de burgerluchtvaart in de periode 2011-2015 wil verbeteren. De Beleidsagenda is geschreven voor het Nederlandse deel van het Koninkrijk der Nederlanden en geldt derhalve voor Nederland en de BES–eilanden, Bonaire, St. Eustatius en Saba. De andere landen binnen het Koninkrijk zijn verantwoordelijk voor een eigen State Safety Programme (SSP) en bijbehorend beleidsprogramma voor luchtvaartveiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op