Zoekresultaten  1-31 van de 31 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Organisatie: Ministerie van Algemene Zakenverwijder
 • Overzicht van maatregelen in relatie tot de aanbevelingen van de enquêtecommissie

  Overzicht van maatregelen in relatie tot de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) en minister-president Rutte sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen 'Groningers boven gas'. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht van moties toezeggingen en commissieverzoeken die met deze brief worden afgedaan

  Overzicht van moties toezeggingen en commissieverzoeken die met de Kamerbrief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief ' worden afgedaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Begrippenlijst bij Kamerbrief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief'

  Begrippenlijst bij de brief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief'. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht financiële gevolgen

  Een overzicht van de financiële gevolgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visueel overzicht van alle maatregelen

  Visueel overzicht van alle maatregelen in het kader van de brief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over IBP

  Minister De Jonge biedt de Kamer een brief aan over het Interbestuurlijk Programma (IBP), de publicatie 'Programmastart IBP' en het afschrift van de aanbiedingsbrief hiervan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over wijziging begrotingsstaat AZ en CTIVD 2022 en over wijziging begrotingsstaat Koning

  Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) van 2022 en over wijziging van de begrotingsstaat van de Koning. Antwoorden op Kamervragen over wijziging begrotingsstaat AZ en CTIVD 2022 en over wijziging begrotingsstaat Koning (PDF | 4 pagina's | 217 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over immateriële schade door gaswinning Groningen

  Minister Wiebes stuurt een brief over de afhandeling van immateriële schade door gaswinning in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken bij overleg met regiobestuurders Groningen

  Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij het overleg met regiobestuurders in de provincie Groningen en gemeenten in het aardbevingsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over invulling motie Pijlman c.s. over het vervolg op de pilot Koopinstrument

  Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stuurt de Tweede Kamer een brief over de invulling van de motie Pijlman c.s. om een vervolg te geven aan de (pilot)opkoopregeling voor huizen in het aardbevingsgebied in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vragen inzake de wijziging van de EU-aardgasrichtlijn

  Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de vragen en opmerkingen van de leden van de fractie GroenLinks over het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de EU-aardgasrichtlijn en over dat voorstel opgestelde BNC-fiche.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over diverse jaarverslagen 2021 en verantwoordingsrapporten ARK - Aanbiedingsbrief aan Eerste Kamer

  Minister-president Rutte stuurt zijn antwoorden op vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor BZ over diverse jaarverslagen van 2021 en verantwoordingsrapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) hierover. Een afschrift van deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over diverse jaarverslagen 2021 en verantwoordingsrapporten ARK

  Minister-president Rutte stuurt zijn antwoorden op vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor BZ over diverse jaarverslagen van 2021 en verantwoordingsrapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) hierover. Een afschrift van deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

 • Antwoorden op Kamervragen over diverse jaarverslagen 2021 en verantwoordingsrapporten ARK - Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer en antwoorden op Kamervragen

  Minister-president Rutte stuurt zijn antwoorden op vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor BZ over diverse jaarverslagen van 2021 en verantwoordingsrapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) hierover. Een afschrift van deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over eerste 100 dagen kabinet

  Minister-president Rutte stuurt een brief naar de Tweede Kamer over de eerste 100 dagen kabinet. Tweede Kamerlid Klaver heeft een brief gevraagd waarin wordt ingegaan op de toezeggingen die zijn gedaan bij het debat over de regeringsverklaring over wat in de eerste 100 dagen zou worden uitgewerkt. Het lid Omtzigt heeft gevraagd welke plannen in de afgelopen 100 dagen zijn veranderd en in de regeling van 5 april 2022 gevraagd de financiële plannen te actualiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over 1e suppletoire begrotingen 2021

  Minister-president Rutte stuurt zijn antwoorden op vragen over de 1e suppletoire (aanvullende) begroting van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ), het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), en de 1e suppletoire begroting van de Koning, beide voor 2021. De vragen zijn gesteld door de Tweede-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel 5e incidentele suppletoire begroting BZK vanwege 3e tranche steunmaatregelen Aruba en Curaçao

  Wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vanwege de 3e tranche (deeluitgifte) van steunmaatregelen aan Aruba en Curaçao in de crisis rondom het coronavirus. Wetsvoorstel 5e incidentele suppletoire begroting BZK vanwege 3e tranche steunmaatregelen Aruba en Curaçao (PDF | 3 pagina's | 105 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij de verslagen financieel toezicht 2018 van de provincies

  Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het financieel toezicht 2018 van provincies en gemeenten. Kamerbrief bij de verslagen financieel toezicht 2018 van de provincies (PDF | 1 pagina | 45 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoek om doorrekening door CPB

  Brief van minister-president Rutte aan de Tweede Kamer met zijn reactie op het verzoek dat het Kamerlid Dijsselbloem deed tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 6 maart jl. om een doorrekening door het CPB van de uitkomsten van de onderhandelingen in het Catshuis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoeken Kamerleden Dijsselbloem en Koolmees tijdens RvW 1 maart 2012

  Brief van minister-president Rutte aan de Tweede Kamer met zijn reactie op de verzoeken die de leden Dijsselbloem (PvdA) en Koolmees (D66) hebben gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 1 maart 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen Jaarverslag Algemene Zaken 2010

  Antwoorden van de minister-president op de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Jaarverslag van het ministerie van Algemene Zaken over 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen Jaarverslag van de Koning 2010

  Antwoorden van de minister-president op de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Jaarverslag van de Koning over 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang 17 hervormingen

  De minister-president informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken op het gebied van 17 hervormingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen debat Regeringsverklaring 13 november 2012

  Antwoorden van minister-president Rutte op vragen van leden van de Tweede Kamer die zijn gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de Regeringsverklaring op 13 november 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verantwoordingsbrief over 2011

  In deze brief legt het kabinet verantwoording af aan de Tweede Kamer over het jaar 2011 op alle beleidsterreinen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over deadline voor indienen jaarlijkse Stabiliteitsprogramma bij Europese Commissie

  Brief van minister-president Rutte aan de Tweede Kamer over de deadline van 30 april 2012 voor het indienen van het jaarlijkse Stabiliteitsprogramma bij de Europese Commissie. Ook gaat de minister-president in op de wens van de fracties van SP, D66, Groen Links, Christenunie en PvdA om de brief van te voren ter goedkeuring voorgelegd te krijgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie berichtgeving ambtelijke voorbereiding bezuinigingsopties

  Brief van minister-president Rutte aan de Tweede Kamer met de reactie van het kabinet op berichtgeving in de Telegraaf van 1 februari 2012 over ambtelijke voorbereidingen van bezuinigingsopties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op SCP-rapport De sociale staat van Nederland 2011

  Brief van minister-president Rutte, mede namens minister Schippers (VWS), aan de Tweede Kamer met de kabinetsreactie op hoofdlijnen op het rapport ‘De sociale staat van Nederland 2011’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieden antwoorden Kamervragen Jaarverslagen Koning en Algemene Zaken

  De minister-president stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Jaarverslag van de Koning en het Jaarverslag van het ministerie van Algemene Zaken over 2010. Een afschrift van deze antwoorden is naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht stand van zaken 17 hervormingen

  Schematisch overzicht van de laatste stand van zaken op het terrein van 17 hervormingen.

  Bekijk document gepubliceerd op