Zoekresultaten  1-50 van de 239 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Algemene Zakenverwijder
 • Overzicht van maatregelen in relatie tot de aanbevelingen van de enquêtecommissie

  Overzicht van maatregelen in relatie tot de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) en minister-president Rutte sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen 'Groningers boven gas'. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht van moties toezeggingen en commissieverzoeken die met deze brief worden afgedaan

  Overzicht van moties toezeggingen en commissieverzoeken die met de Kamerbrief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief ' worden afgedaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Begrippenlijst bij Kamerbrief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief'

  Begrippenlijst bij de brief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief'. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht financiële gevolgen

  Een overzicht van de financiële gevolgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visueel overzicht van alle maatregelen

  Visueel overzicht van alle maatregelen in het kader van de brief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over IBP

  Minister De Jonge biedt de Kamer een brief aan over het Interbestuurlijk Programma (IBP), de publicatie 'Programmastart IBP' en het afschrift van de aanbiedingsbrief hiervan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Radicaliseringsexpert Soumaya Sahla wil haar plek bij de VVD terugveroveren'

  Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over het bericht 'Radicaliseringsexpert Soumaya Sahla wil haar plek bij de VVD terugveroveren'. Het Tweede Kamerlid Wilders (PVV) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2022

  Minister-president Rutte biedt de Tweede Kamer het Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2022 aan. Aanbiedingsbrief bij Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2022 (PDF | 1 pagina | 66 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over AD-interview veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla

  Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over het AD-interview met de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla. Het Tweede Kamerlid Wilders (PVV) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over AD-interview veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla (PDF | 10 pagina's | 254 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over immateriële schade door gaswinning Groningen

  Minister Wiebes stuurt een brief over de afhandeling van immateriële schade door gaswinning in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de verhouding tussen politiek en ambtenarij

  Minister-president Rutte beantwoordt vragen over de brandbrief van 50 topambtenaren over de verhouding tussen politiek en ambtenarij. De vragen zijn van het Kamerlid Leijten (SP). Kamerbrief over de verhouding tussen politiek en ambtenarij (PDF | 3 pagina's | 205 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken bij overleg met regiobestuurders Groningen

  Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij het overleg met regiobestuurders in de provincie Groningen en gemeenten in het aardbevingsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over invulling motie Pijlman c.s. over het vervolg op de pilot Koopinstrument

  Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stuurt de Tweede Kamer een brief over de invulling van de motie Pijlman c.s. om een vervolg te geven aan de (pilot)opkoopregeling voor huizen in het aardbevingsgebied in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vragen inzake de wijziging van de EU-aardgasrichtlijn

  Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de vragen en opmerkingen van de leden van de fractie GroenLinks over het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de EU-aardgasrichtlijn en over dat voorstel opgestelde BNC-fiche.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over verstrijken van de termijn om nieuwe informatie aan te leveren aan de GRECO

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het verstrijken van de termijn om nieuwe informatie aan te leveren aan de GRECO naar aanleiding van de nog niet afgeronde behandeling van de GRECO-initiatiefnota. GRECO staat voor: Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO). Het Tweede Kamerlid  Koekoek (Volt) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over verstrijken van de termijn om nieuwe informatie aan te leveren aan de GRECO (PDF | 5 pagina's | 246 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op aanvullende Kamervragen over informeren parlement

  Minister-president Rutte geeft antwoord op aanvullende vragen over het informeren van de Kamer. De Tweede Kamerleden Westerveld en Bromet (beiden GroenLinks) hebben deze vragen gesteld. Antwoorden op aanvullende Kamervragen over informeren parlement (PDF | 3 pagina's | 130 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief resultaten zoekslag sms-berichten minister-president

  Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar de aantallen ontvangen, verzonden en gearchiveerde sms-berichten van zijn telefoon in het afgelopen half jaar. Kamerbrief resultaten zoekslag sms-berichten minister-president (PDF | 2 pagina's | 123 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over landsadvocaat

  Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over de taken en de positie van de landsadvocaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over diverse jaarverslagen 2021 en verantwoordingsrapporten ARK - Aanbiedingsbrief aan Eerste Kamer

  Minister-president Rutte stuurt zijn antwoorden op vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor BZ over diverse jaarverslagen van 2021 en verantwoordingsrapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) hierover. Een afschrift van deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervraag over 1e suppletoire begroting Algemene Zaken

  Minister-president Rutte geeft antwoord op een vraag naar aanleiding van de 1e suppletoire begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vraag gesteld. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen. Antwoord op Kamervraag over 1e suppletoire begroting Algemene Zaken (PDF | 2 pagina's | 95 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het informeren van de Kamer

  Minister-president Rutte (AZ) geeft antwoord op vragen over het informeren van de Kamer. De Tweede Kamerleden Westerveld en Bromet (GL) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over diverse jaarverslagen 2021 en verantwoordingsrapporten ARK

  Minister-president Rutte stuurt zijn antwoorden op vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor BZ over diverse jaarverslagen van 2021 en verantwoordingsrapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) hierover. Een afschrift van deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

 • Antwoorden op Kamervragen over diverse jaarverslagen 2021 en verantwoordingsrapporten ARK - Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer en antwoorden op Kamervragen

  Minister-president Rutte stuurt zijn antwoorden op vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor BZ over diverse jaarverslagen van 2021 en verantwoordingsrapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) hierover. Een afschrift van deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gearchiveerde chatberichten

  Minister-President Rutte informeert de Tweede Kamer over gegevens over chatberichten over het afgelopen half jaar die bij de provider zijn opgevraagd.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen in debat over archivering sms-berichten mobiele telefoon minister-president

  Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer een brief over de termijn waarbinnen hij toezeggingen nakomt, die hij heeft gedaan in het Kamerdebat op 19 mei 2022 over de archivering van sms-berichten (chatberichten) op zijn mobiele telefoon. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over werkwijze minister-president bij archivering sms-berichten

  Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer een brief over de manier waarop hij sms-berichten (chatberichten) op zijn mobiele telefoon, die belangrijk zijn om bestuurlijke besluitvorming inzichtelijk te kunnen maken, heeft gearchiveerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen van Sneller en Leijten - Memo van 13 maart 2001

  Minister-president Rutte geeft antwoord op Kamervragen van leden Sneller (D66) en Leijten (SP) van 7 februari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen van Sneller en Leijten

  Minister-president Rutte geeft antwoord op Kamervragen van leden Sneller (D66) en Leijten (SP) van 7 februari 2022.

 • Antwoorden op Kamervragen van Sneller en Leijten - Antwoorden op Kamervragen van de leden Sneller en Leijten.pdf

  Minister-president Rutte geeft antwoord op Kamervragen van leden Sneller (D66) en Leijten (SP) van 7 februari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen van Sneller en Leijten - Fax van 14 maart 2001

  Minister-president Rutte geeft antwoord op Kamervragen van leden Sneller (D66) en Leijten (SP) van 7 februari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanstelling politiek adviseur door bewindspersonen

  Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over de aanstelling van een (of meer) politiek adviseur(s) door de bewindspersonen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op brief voorzitter Tweede Kamer over informatie- en werkafspraken

  Minister-president Rutte en minister Bruins Slot (BZK) reageren op de brief van de voorzitter van de Tweede Kamer over de informatie- en werkafspraken tussen de Tweede Kamer en het kabinet. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over minister Van Nieuwenhuizen

  Minister-president Rutte beantwoordt vragen over de brief die Cora van Nieuwenhuizen tekende voordat zij minister werd. Deze brief ging over nevenfuncties en de kennis die zij als minister heeft opgedaan. De vragen zijn van de Tweede Kamerleden Omtzigt (Omtzigt) en Dassen (Volt). Antwoorden op vragen over minister Van Nieuwenhuizen (PDF | 4 pagina's | 208 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over veroordeelde moslimterrorist

  Minister-president Rutte beantwoordt vragen over de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla. De vragen zijn van het Kamerlid Wilders (PVV). Antwoorden op Kamervragen over veroordeelde moslimterrorist (PDF | 8 pagina's | 247 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over openbare agenda minister-president Rutte

  Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over zijn openbare agenda. De Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over artikel 'Rutte na roerig jaar: ‘Fouten heb ik te corrigeren’' - Afschrift aan Eerste Kamer

  Minister-president Rutte beantwoordt vragen over het artikel 'Rutte na roerig jaar: ‘Fouten heb ik te corrigeren’'. De vragen zijn van het Kamerlid Simons (BIJ1).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over artikel 'Rutte na roerig jaar: ‘Fouten heb ik te corrigeren’' - Brief aan Tweede Kamer

  Minister-president Rutte beantwoordt vragen over het artikel 'Rutte na roerig jaar: ‘Fouten heb ik te corrigeren’'. De vragen zijn van het Kamerlid Simons (BIJ1).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over artikel 'Rutte na roerig jaar: ‘Fouten heb ik te corrigeren’'

  Minister-president Rutte beantwoordt vragen over het artikel 'Rutte na roerig jaar: ‘Fouten heb ik te corrigeren’'. De vragen zijn van het Kamerlid Simons (BIJ1).

 • Kamerbrief over belangen bewindspersonen Rutte-IV

  Minister-president Rutte meldt de Tweede Kamer welke regelingen bewindspersonen die zijn toegetreden tot het nieuwe kabinet-Rutte IV hebben getroffen op het gebied van (neven-)functies en van onverenigbare financiële, zakelijke en andere belangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over archief kabinetsformatie 2021-2022

  Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over de relevante stukken die tijdens de verkennings-, informatie- en formatiewerkzaamheden van belang zijn geweest.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vakantiewoning bewindspersonen Rutte-IV

  Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over het melden van een vakantiewoning van de drie demissionaire bewindspersonen van Financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief viering verjaardag Prinses Amalia

  Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer naar aanleiding van publiciteit over de viering van de verjaardag van Prinses Amalia.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over mogelijke familiebanden van Kamerlid D66 met veroordeelde terrorist

  Minister-president Rutte beantwoordt vragen over de mogelijke familiebanden van een Tweede Kamerlid van de politieke partij D66 met een veroordeelde terrorist. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Wilders (PVV). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over stemming invoering OR-toegangspas

  Aanbiedingsbrief van minister-president Rutte bij antwoorden op 2 sets Kamervragen over de stemming over de invoering van de OR-toegangspas. De vragen van set 1 zijn gesteld door de Tweede Kamerlid Omtzigt en de vragen van set 2 door Tweede Kamerlid Pouw-Verweij (JA21).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over stemming invoering QR-toegangspas

  Minister-president Rutte geeft antwoord op 2 sets vragen. De 1e set vragen gaat over het feit dat alle ministers en staatssecretarissen die tevens Kamerlid zijn, afwezig waren bij de hoofdelijke stemmingen over de QR-code en hoe zich dit verhoudt tot het grondwettelijke recht om zonder last te stemmen en over wie het besluit tot ontslag genomen heeft. Deze vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Omtzigt. De 2e set vragen gaat over het verloop rond het ontslag van oud-staatssecretaris Mona Keijzer en de afwezigheid van kabinetsleden bij de hoofdelijk stemming over de invoering van de QR-toegangspas. Deze vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Pouw-Verweij (JA21).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de jachtakte van prinses Amalia voor het beheer van het Kroondomein

  Minister Schouten beantwoordt, mede namens de minister-president, vragen over de jachtakte van prinses Amalia voor het beheer van het Kroondomein. De Tweede Kamerleden Wassenberg en Vestering (beiden PvdD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over begrip 'wettige nakomelingen' en over boek ‘Amalia, de plicht roept’

  Minister-president Rutte geeft antwoord op 2 sets vragen. De 1e set vragen gaat over de interpretatie van het begrip “wettige nakomelingen” in artikel 25 en artikel 31 van de Grondwet. Deze vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA). De 2e set vragen gaat over het boek ‘Amalia, de plicht roept’. Deze vragen zijn gesteld door Tweede Kamerleden Rudmer Heerema en Van der Woude (VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de formatie

  Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over de formatie van het nieuwe kabinet.  Tweede Kamerlid Omtzigt heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op motie nieuwe verkiezingen

  Minister-president Rutte reageert op de motie-Wilders. Deze motie verzoekt het kabinet om de Tweede Kamer te laten ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op