Zoekresultaten  1-10 van de 50 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Verkeerverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Kamerbrief over uitvoeringsagenda Duurzaamheid

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop Defensie met concrete acties haar bijdrage levert aan de opgaven die voor ons liggen op het gebied van klimaat, energie en circulariteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Praatplaat uitvoeringsagenda Duurzaamheid Defensie

  Defensie moet onder alle omstandigheden kunnen opereren en bereidt zich daarom voor op de veranderende dreigingen als gevolg van klimaatverandering. Ook wil Defensie bijdragen aan de klimaatdoelen en neemt zo haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsagenda Duurzaamheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het algemeen overleg over AWACS

  Brief van minister Hillen (DEF) en staatssecretaris Atsma (IenM) aan de Tweede Kamer over het algemeen overleg over AWACS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan gemeente Uden over woningbouw in Volkel

  Brief over mogelijkheden voor honorering van de wens van de gemeente Uden voor nieuwbouw van woningen in het dorp Volkel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief woningnieuwbouw in Volkel

  Brief van minister  Hillen (DEF), mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, aan de Tweede Kamer over woningnieuwbouw in Volkel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen reductie geluidshinder AWACS-vliegtuigen

  Antwoorden van minister Hillen (Def), mede namens staatssecretaris Atsma (IenM), op vragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over de reductie van geluidshinder door AWACS-vliegtuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met voortgangsrapportage AWACS

  Brief van minister Hillen (DEF) en staatssecretaris Atsma (IenM) aan de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage over AWACS en de Navo-vliegbasis Geilenkirchen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Awacs en berekeningen NLR

  Brief van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium aan het ministerie van Defensie over Awacs en berekeningen NLR.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over Awacs

  Uitstelbrief van minister Hillen (DEF) aan de Tweede Kamer over de toezegging van een toelichting op het uitgesproken vertrouwen dat met een combinatie van maatregelen 35 procent geluidsreductie wordt bereikt in 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op