Zoekresultaten  1-10 van de 81 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Staat van de Volkshuisvesting 2022

  De Staat van de Volkshuisvesting 2022 is de nieuwe integrale voortgangsrapportage over de zes programma’s voor de volkshuisvesting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woningmarktverkenning 2022-2037

  Verkenning van de woningmarkt voor de periode 2022-2037. Specifiek de scenario's met Socrates 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie Plancapaciteit Najaar 2022

  Bijlage Inventarisatie Plancapaciteit - najaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisagenda toekomstige koudevraag woningen

  TNO en Deltares hebben op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geïnventariseerd welke kennis ontbreekt en welke acties nodig zijn om te voorzien in de behoefte om woningen te koelen. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport Kennisagenda toekomstige koudevraag woningen.  20% van de huishoudens heeft een airco en het gebruik daarvan zal door klimaatverandering zal toenemen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

  Het rapport bevat de MIRT spelregels voor de besluitvorming over projecten en programma’s in de fysieke leefomgeving. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Deze spelregels vervangen de spelregels uit 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Deltaprogramma 2023

  Het Deltaprogramma bevat het jaarlijkse voorstel van de Deltacommissaris voor de inzet op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke ordening voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Deltaprogramma 2023 Hoofdlijnen

  Hoofdlijnen uit het Deltaprogramma 2023. Het Deltaprogramma bevat het jaarlijkse voorstel van de Deltacommissaris voor de inzet op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke ordening voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIRT Overzicht 2023

  Jaarlijkse toelichting bij de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Voorstel berekeningsmethodiek om koolstofvastlegging in biobased bouwmaterialen te kunnen waarderen

  Voorstel om de tijdelijke opslag van CO2 in biobased materialen te waarderen in de nationale systematiek van het bepalen van een milieuprestatie van een bouwproduct.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport 'Voorstel berekeningsmethodiek om koolstofvastlegging in biobased bouwmaterialen te kunnen waarderen'

  Dit rapport onderzoekt op welke manier de CO2-opslag van biobased bouwmaterialen over de hele levenscyclus kan worden gewaardeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op