Zoekresultaten  1-10 van de 44 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Brief over Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de gemeenten een brief over de hoofdlijnen van het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskeuze uitgelegd van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

  Gemeenten gaan over op duurzame alternatieven voor het gebruik van aardgas, voor koken en verwarmen van gebouwen. Dit is de onderbouwing van het voorstel voor de inzet van het budget voor de opschaling van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Begeleidende brief bij voortgangsrapportage versterkingsopgave en afbouw gaswinning ('20-'21)

  Staatstoezicht op de Mijnen informeert minister Ollongren (BZK) en minister Blok (EZK) over de conclusies uit het rapport 'Voortgang van de versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning ('20-'21)'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van Nationaal Coördinator Groningen over boek en uitnodiging voor bezoek

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) biedt het boek 'Duurzaam herstel en versterking van woningen in Groningen' aan en nodigt de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat uit voor een bezoek aan NCG in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerking Nationaal Coördinator Groningen en Instituut Mijnbouwschade Groningen

  De Nationaal Coördinator Groningen en het Instituut Mijnbouwschade Groningen informeren minister Ollongren (BZK) en minister Blok (EZK) over de samenwerking tussen beide organisaties. Ook gaan zij in op de uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen en van het 'vier maal één-herstelplan' van het Groninger Gasberaad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving

  Minister Ollongren informeert het College van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.

 • Afschrift brief aan VNG over toepassing groene heffingskorting en artikel 220f Gemeentewet

  Een afschrift van de brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de toepassing van de groene heffingskorting en de toepassing van artikel 220f Gemeentewet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van brief van Nationaal Coordinator Groningen over Termijn proces tussen beoordeling en versterken

  Afschrift van de brief van het Nationaal Coordinator Groningen (NCG) over de termijn van het proces tussen beoordeling en versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over gebruik tijdvak

  Reactie van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) over het gebruik van de nieuwe tijdvakken voor seismische belasting bij toetsing van gebouwen op basis van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Advies over gebruik tijdvak (PDF | 9 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving - Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.pdf

  Minister Ollongren informeert het College van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op