Zoekresultaten  421-430 van de 434 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Beschikking subsidie energiesprong Spanbroek

  Besluit over de verstrekking van de subsidie aan Consortium Spanbroek Schoonste.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de duurzaamheidseis in het Bouwbesluit 2012

  Brief van minister Spies ( BZK ) aan de Tweede Kamer over doorontwikkeling van de duurzaamheidseis in het Bouwbesluit 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over 'gedwongen' duurzaam maken woningen in Amsterdam-West

  Antwoorden van minister Spies (BZK) op vragen van het Kamerlid De Boer (VVD) over het ‘gedwongen’ duurzaam maken van woningen in Amsterdam- West.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbericht kamervragen duurzamere warmtevoorziening in 2050

  Uitstelbericht van minister Spies (BZK) over beantwoording vragen over een duurzamere warmtevoorziening van de gebouwde omgeving in 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Energiesprong woningbouw Montferland

  Beschikking subsidieverlening aan Energiesprong woningbouw Montferland ten behoeve van het project Energiesprong Woningbouw Montferland. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad milieuprestatie Bouwbesluit 2012

  Op grond van het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Elke berekening moet worden uitgevoerd met de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’. Deze bepalingsmethode bepaalt op een eenduidige en controleerbare wijze de milieuprestatie van het gebouw of bouwwerk en kijkt daarbij naar de producten en elementen waaruit het bouwwerk is opgebouwd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit energieK-Wonen

  Beschikking Subsidieverlening Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijk gebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het oprichten van een kenniscentrum funderingen

  Brief van minister  Donner (BZK) aan de Tweede Kamer over de motie om in overleg met de stichting Platform Fundering Nederland en de VNG een voorstel uit te werken voor de opzet van een ‘Kenniscentrum Funderingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Uitstel datum inwerkingtreding Energieprestatie van Gebouwen

  Brief van minister Donner (BZK) aan de Tweede Kamer over uitstel datum inwerkingtreding Energieprestatie van Gebouwen (EPG, NEN 7120).

  Bekijk document gepubliceerd op