Zoekresultaten  1-10 van de 590 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Europese zakenverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) informeert de Tweede Kamer over de Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over vervolg bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolg bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over het vervolg van de bestuurlijke werkgroep over grensoverschrijdende samenwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ingebrekestelling implementatie Richtlijn (EU) 2018/844

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het feit dat Nederland op 9 februari 2022 een ingebrekestelling heeft ontvangen over de omzetting in nationaal recht van Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (EED). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding Staat van de Volkshuisvesting

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de nieuwe voortgangsrapportage Staat van de Volkshuisvesting 2022 aan. Een eensluidende brief is ook aan de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verslag formele Telecomraad 6 december 2022

  Minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) sturen de Tweede Kamer het verslag van de formele Telecomraad van 6 december 2022. Tevens sturen zij de 'Call for release of BCRD revision' mee. Een eenluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding Staat van de Volkshuisvesting

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Volkshuisvesting 2022

  De Staat van de Volkshuisvesting 2022 is de nieuwe integrale voortgangsrapportage over de zes programma’s voor de volkshuisvesting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woningmarktverkenning 2022-2037

  Verkenning van de woningmarkt voor de periode 2022-2037. Specifiek de scenario's met Socrates 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over verslag formele Telecomraad 6 december 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op