Zoekresultaten  1-10 van de 802 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Netwerkenverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Beslisnota bij antwoord op vragen over het bericht dat Utrecht bewoners dwingt van het gas af te gaan

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen over het bericht dat Utrecht bewoners dwingt van het gas af te gaan

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Utrecht doorbreekt impasse: bewoners gedwongen van gas af'. Het Tweede Kamerlid Kops (PVV) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de gemeenten een brief over de hoofdlijnen van het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over warmtetransitie gebouwde omgeving en ondersteuning gemeenten

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over verbeterde financieringsmogelijkheden in het Nationaal Warmtefonds en andere ontwikkelingen in de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de ondersteuning aan gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskeuze uitgelegd van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

  Gemeenten gaan over op duurzame alternatieven voor het gebruik van aardgas, voor koken en verwarmen van gebouwen. Dit is de onderbouwing van het voorstel voor de inzet van het budget voor de opschaling van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op moties veiligheid balkons en CO2-besparing programma's

  Minister Ollongren (BZK) reageert op 2 moties van de Tweede Kamer. Het gaat om de motie-Beckerman-Koerhuis over de veiligheid van balkons die zijn gebouwd in de jaren 1950 en 1960. De 2e motie is de motie-Koerhuis over het inzichtelijk maken van de CO2-besparing van 5 programma's en instrumenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Utrecht krijgt Overvecht niet van het gas af en doet dringend beroep op het Rijk’ en over de elementen dwang en draagvlak

  Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van Kamerlid Eerdmans (JA21) over het bericht ‘Utrecht krijgt Overvecht niet van het gas af en doet dringend beroep op het Rijk’ en over de elementen dwang en draagvlak binnen het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) informeert de Tweede Kamer over de Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken

  In 2022 is het Programma Aardgasvrije Wijken geëvalueerd. De evaluatie, uitgevoerd door KWINK Groep en Rebel, maakt onderscheid tussen het programma overkoepelend en de 3 sporen van het programma: de proeftuinen, het Kennis- en Leerprogramma (KLP) en het beleidsspoor. De evaluatie bevindt dat het programma de beoogde effecten behaalt, daarmee doeltreffend is en dat dit op een doelmatige manier gebeurt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding Staat van de Volkshuisvesting

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de nieuwe voortgangsrapportage Staat van de Volkshuisvesting 2022 aan. Een eensluidende brief is ook aan de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op