Zoekresultaten  1-10 van de 475 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief met reactie op een verzoek om een ambtelijke versie van het ontwikkeldocument NPLG te delen

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op het verzoek van het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) om de hoofdlijnennotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)  met de Tweede Kamer te delen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) informeert de Tweede Kamer over de Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over bomenkap Huis Doorn

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt een afschrift van het antwoord op de brief van de gemeente Utrechtse Heuvelrug inzake de kapaanvraag van bomen in park Huis Doorn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over bomenkap Huis Doorn

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over bestuurlijke afspraken aardbevingsgebied Groningen

  Minister Ollongren en minister Wiebes informeren de Tweede Kamer over de bestuurlijke afspraken met de provincie Groningen en de 7 gemeenten in het aardbevingsgebied. Kamerbrief over bestuurlijke afspraken aardbevingsgebied Groningen (PDF | 8 pagina's | 444 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren

  Deze handreiking heeft als doel om aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien wat er binnen decentrale regelgeving mogelijk is voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding Staat van de Volkshuisvesting

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de nieuwe voortgangsrapportage Staat van de Volkshuisvesting 2022 aan. Een eensluidende brief is ook aan de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding Staat van de Volkshuisvesting

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Volkshuisvesting 2022

  De Staat van de Volkshuisvesting 2022 is de nieuwe integrale voortgangsrapportage over de zes programma’s voor de volkshuisvesting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woningmarktverkenning 2022-2037

  Verkenning van de woningmarkt voor de periode 2022-2037. Specifiek de scenario's met Socrates 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op