Zoekresultaten  1-10 van de 546 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ouderenzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over Kabinetsreactie eeuwigdurende grafrust

  Minister Bruins Slot (BZK) meldt dat zij de Kabinetsreactie aan de Tweede Kamer over de eeuwigdurende grafrust in maart aanbiedt. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Kabinetsreactie eeuwigdurende grafrust

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de aanpak voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Een afschrift van de brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) informeert de Tweede Kamer over de Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding Staat van de Volkshuisvesting

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de nieuwe voortgangsrapportage Staat van de Volkshuisvesting 2022 aan. Een eensluidende brief is ook aan de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding Staat van de Volkshuisvesting

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Programma 'Wonen en zorg voor ouderen'

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over het programma ‘Wonen en zorg voor ouderen’.  Het doel van het programma is dat ouderen in een geschikte woning en leefomgeving met plezier kunnen wonen en kunnen verhuizen als ze dat willen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Programma 'Wonen en zorg voor ouderen'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overlap tussen de opgaven aan verpleegzorgplekken en geclusterde woningen

  In dit rapport wordt een schatting gemaakt over de overlap tussen de opgaven aan verpleegzorgplekken en geclusterde woningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Volkshuisvesting 2022

  De Staat van de Volkshuisvesting 2022 is de nieuwe integrale voortgangsrapportage over de zes programma’s voor de volkshuisvesting.

  Bekijk document gepubliceerd op