Zoekresultaten  1-10 van de 12.676 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Migratieverwijder
 • Nieuw vandaag

  Geannoteerde agenda van de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023

  Minister Hoekstra (BZ) beschrijft de onderwerpen die op de agenda staan van de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamervragen over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en stikstof) geeft antwoord op Kamervragen 2 tot en met 9 over Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud. Kamervraag 1 is op 5 december beantwoord. De vragen zijn gesteld door de leden Van Raan en Vestering (beiden PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Overzicht acties groene en digitale banen

  Overzicht van acties op basis van het Actieplan groene en digitale banen. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief met Actieplan groene en digitale banen

  De ministers Adriaansens (EZK), Jetten (Klimaat en Energie), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer het Actieplan groene en digitale banen aan. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig installateurs om zonnepanelen op daken te leggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kerncijfers Asiel en Migratie, december 2022

  Per eind 2021 is de registratie van de vertrek categorieën verbeterd. Hierdoor treedt een trendbreuk op in de categorie indeling van het Keten brede vertrek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over aanbod Rijksvastgoedbedrijf voor opvangen vluchtelingen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft de Eerste Kamer antwoord op vragen over het aanbod van rijksvastgoed dat het Rijksvastgoedbedrijf heeft gedaan voor het opvangen van vluchtelingen. Leden van de fractie van de PVV hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over aanbod Rijksvastgoedbedrijf voor opvangen vluchtelingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over uitvoering motie inventarisatie afkomstgerelateerde persoonsgegevens door LNV

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over uitvoering van de motie over inventarisatie van afkomstgerelateerde persoonsgegevens door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De Tweede Kamerleden Marijnissen (SP) en Klaver (GroenLinks) hebben de motie ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op advies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) deelt de kabinetsreactie op het Gezondheidsraadavies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid' met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het bericht 'Dordts asielzoekerscentrum komt waarschijnlijk op bedrijventerrein Distripark langs de A16'

  Bekijk document gepubliceerd op