Zoekresultaten  1-10 van de 14.589 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
 • Kamervragen over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en stikstof) geeft antwoord op Kamervragen 2 tot en met 9 over Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud. Kamervraag 1 is op 5 december beantwoord. De vragen zijn gesteld door de leden Van Raan en Vestering (beiden PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht acties groene en digitale banen

  Overzicht van acties op basis van het Actieplan groene en digitale banen. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Actieplan groene en digitale banen

  De ministers Adriaansens (EZK), Jetten (Klimaat en Energie), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer het Actieplan groene en digitale banen aan. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig installateurs om zonnepanelen op daken te leggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda van de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023

  Minister Hoekstra (BZ) beschrijft de onderwerpen die op de agenda staan van de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over mondkapjesdeal

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) reageert op vragen en opmerkingen uit het debat van 21 december 2021 over de mondkkapjesdeal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij antwoorden openstaande vragen commissiedebat Mondkapjesdeal

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op nog openstaande vragen uit het debat van 21 december 2021 over de mondkkapjesdeal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op advies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) deelt de kabinetsreactie op het Gezondheidsraadavies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid' met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 25295, nr. 2009 - Infectieziektenbestrijding

  Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van de leden Gündogan en Westerveld over een onderzoek naar de effecten van een één week snellere invoering van het eerste maatregelenpakket

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 25295, nr. 2008 - Infectieziektenbestrijding

  Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van het lid Westerveld over het in kaart brengen van de voor- en nadelen van het RIVM als zelfstandig bestuursorgaan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 25295, nr. 2001 - Infectieziektenbestrijding

  Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van het lid Agema over finale keuzes in situaties van schaarste overlaten aan de politiek en niet aan medische experts

  Bekijk document gepubliceerd op