Zoekresultaten  1-10 van de 10.939 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam tussen de AP en de KNLTB

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in het geschil tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). De Tweede Kamerleden Ellian en Rudmer Heerema (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gebruik gezichtsherkenningstechnologie door de politie in een gecontroleerde omgeving

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) komt terug op vragen van de Tweede Kamerleden Van Ginneken (D66) en Bouchallikh (GroenLinks tijdens het debat met de vaste commissie voor Digitale Zaken. De vragen gingen over de inzet van gezichtsherkenningstechnologie in de openbare ruimte en door de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport met verkenning basis voor naamswijziging in verband met het Nederlands slavernijverleden

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Verkenning basis voor naamswijziging in verband met het Nederlands slavernijverleden'. Het rapport gaat over onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Hij verwacht dat hij in december 2022 de Kamer kan informeren over de invulling aan de regeling kosteloze naamswijziging voor nazaten van tot slaafgemaakten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning basis voor naamswijziging in verband met het Nederlands slavernijverleden

  Het rapport gaat over onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport verkent historische overzichten van geslachtsnamen die verband houden met het slavernijverleden en de bruikbaarheid daarvan bij naamswijziging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over impact uitstel Omgevingswet

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de impact van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet op de domeinen water, milieu en (duurzame) mobiliteit. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2021

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2021 met rapportenbundel. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Zij gaat in op de belangrijkste bevindingen en de acties die hieruit volgen. Ook bespreekt zij de stand van zaken rond de doorontwikkeling van de SvdV. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 geeft een beeld van de verschillende inspanningen bij de Brzo- bedrijven in Nederland op het gebied van veiligheid. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Het gaat om inspanningen van Brzo-bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop en vele anderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Staat van de Veiligheid 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief impact uitstel Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op