Zoekresultaten  1-10 van de 7.197 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Openbare orde en veiligheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen uit WGO Sport

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen uit het Wetgevingsoverleg (WGO) Sport. De Tweede Kamerleden Maeijer (PVV), Heerema (VVD), Van der Laan (D66) en Westerveld (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het bericht ‘'Zwarte Russen’ in Oekraïne: Afrikanen geronseld door Wagner en Russisch leger’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Kansspelautoriteit 2017 – 2021

  Het rapport evalueert de de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de Kansspelautoriteit (Ksa) als zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De evaluatie gaat over de jaren 2017-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij najaarsbrief ontwikkelingen kansspelen op afstand en evaulatie Ksa

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Reactie op de aanbevelingen uit de wettelijke evaluatie Kansspelautoriteit 2017-2021

  De Kansspelautoriteit (Ksa) reageert op het rapport 'Evaluatie Kansspelautoriteit 2017 -2021'. Het rapport evalueert de de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de Kansspelautoriteit (Ksa) als zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij najaarsbrief ontwikkelingen kansspelen op afstand en evaulatie Ksa

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen kansspelen op afstand

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de Wet kansspelen op afstand (Wet koa) anderhalf jaar na de inwerkingtreding en 1 jaar na de opening van de markt voor online kansspelen op 1 oktober 2021. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op de zbo evaluatie van de Kansspelautoriteit 2017 2021

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatie Kansspelautoriteit 2017 -2021'. Het rapport evalueert de de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de Kansspelautoriteit (Ksa) als zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Hij geeft zijn beleidsreactie. Ook stuurt hij de beleidsreactie van de Kansspelautoriteit (Ksa). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over impact uitstel Omgevingswet

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de impact van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet op de domeinen water, milieu en (duurzame) mobiliteit. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2021

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2021 met rapportenbundel. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Zij gaat in op de belangrijkste bevindingen en de acties die hieruit volgen. Ook bespreekt zij de stand van zaken rond de doorontwikkeling van de SvdV. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op