Zoekresultaten  1-50 van de 1.342 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Kamerbrief met verslag werkbezoek minister-president aan Brazilië

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een verslag van het werkbezoek van minister-president Rutte aan Brazilië van 8 tot en met 10 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over verduurzaming 6e industriecluster

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de verduurzaming van het 6e industriecluster. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft deze vragen gesteld. Industriecluster 6 vertegenwoordigt de geografisch verspreide industriebedrijven, die niet deel uitmaken van 1 van de 5 geografische industrieclusters (Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Schelde-Deltaregio en Chemelot).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Jaarverslag 2022 ILT

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer  het Jaarverslag 2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij IenW Duurzaamheidsverslag 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het digitale Duurzaamheidsverslag 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nahang ontwerp-Besluit uitvoering Markttoezichtverordening

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerp van het besluit van 12 april 2023 tot aanpassing van diverse besluiten in verband met de EU-verordening markttoezicht. Zij gaat daarbij in op de nahangprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op nadere Kamervragen over beleidsinzet biogrondstoffen

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op nadere vragen over de beleidsinzet biogrondstoffen. De Eerste Kamerleden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, en Fractie-Nanninga hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over contourennota voor een herziening van het mijnbouwstelsel

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnhouw) stuurt de Eerste Kamer de contourennota voor een herziening van het mijnbouwstelsel. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabel Hoofdpunten vergunningenoverzicht per activiteit (zoals geschetst in de brief)

  Een overzicht van vergunningen per activiteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 22 en 23 mei 2023

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 22 en 23 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij stukken over afhandeling schadekosten als NAM wordt ontmanteld

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) biedt de Eerste Kamer stukken aan over de afhandeling van de kosten van schade als de NAM wordt ontmanteld en het belang van Shell en ExxonMobil om hier een akkoord over te sluiten. De staatssecretaris stuurt de Eerste Kamer de stukken toe naar aanleiding van vragen van het Eerste Kamerlid Faber-Van de Klashorst (PVV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 28 en 29 april 2023

  Het verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 28 en 29 april 2023 en enkele toezeggingen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 28 en 29 april 2023

  Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer het verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 28 en 29 april 2023 aan. De minister gaat ook in op een aantal moties en toezeggingen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visueel overzicht van alle maatregelen

  Visueel overzicht van alle maatregelen in het kader van de brief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst van gesprekspartners

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) heeft meerdere bestuurlijke gesprekken gevoerd met bestuurders uit Groningen (provincie, gemeenten en NPG) en Noord-Drenthe (provincie en gemeenten) over de schadeafhandeling, versterkingsoperatie, sociaal en mentaal welzijn en economische perspectief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht van maatregelen in relatie tot de aanbevelingen van de enquêtecommissie

  Overzicht van maatregelen in relatie tot de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) en minister-president Rutte sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen 'Groningers boven gas'. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht van moties toezeggingen en commissieverzoeken die met deze brief worden afgedaan

  Overzicht van moties toezeggingen en commissieverzoeken die met de Kamerbrief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief ' worden afgedaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Begrippenlijst bij Kamerbrief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief'

  Begrippenlijst bij de brief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief'. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht financiële gevolgen

  Een overzicht van de financiële gevolgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over afwegingskader maatwerkafspraken verduurzaming industrie

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het beschikbaar stellen van publieke gelden voor de verduurzaming van de industrie. De minister stuurt de Kamer het afwegingskader over de maatwerkafspraken en gaat daar specifiek in op aspecten als bonussen, gezondheidsgevolgen en andere moreel ethische dilemma’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op ILT-rapport over inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

  Staatssecreraris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport richt zich op de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Zij geeft haar beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport OvV over industrie en omwonenden

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Industrie en Omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Zij geeft een korte toelichting bij de uitkomsten en geeft aan welke vervolgstappen zij wil zetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortzetting waardevermeerderingsregeling

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de voortzetting waardevermeerderingsregeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitvoering motie integraal plan duurzame digitalisering

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Kathmann. Deze motie gaat over een integraal plan voor duurzame digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningen in verband met een verlenging van de regeling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over gezondheidsschade door stikstofuitstoot

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de gezondheidsschade door stikstofuitstoot. De Tweede Kamerleden Vestering en Van Esch (beiden PvdD) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verduurzaming midden- en kleinbedrijf

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer op hoofdlijnen over de voortgang van de verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Daarnaast gaat de brief over de programma’s ter ondersteuning van de verduurzaming van het mkb.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht regelingen en programma's naar energieverbruik, ter ondersteuning van verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf (mkb)

  Bijlage 2 Overzicht regelingen en programmas naar energieverbruik (PDF | 4 pagina's | 73 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over versterken positie consument voor de groene transitie

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en PvdD hebben deze vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over versterken positie consument voor de groene transitie (PDF | 4 pagina's | 195 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorgenomen sluiting van productielocaties van het Groningenveld per 1 april 2023

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de sluiting van productielocaties van het Groningenveld per 1 april 2023. Kamerbrief over voorgenomen sluiting van productielocaties van het Groningenveld per 1 april 2023 (PDF | 3 pagina's | 170 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over samenstelling Commissie Verschillen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de samenstelling van de Commissie Verschillen. De commissie gaat de komende weken in gesprek met allerlei betrokkenen bij het speelveld van de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling. Kamerbrief over samenstelling Commissie Verschillen (PDF | 2 pagina's | 108 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over het rapport 'Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld, eerste kwartaal van 1995 tot en met het tweede kwartaal van 2022' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De staatssecretaris stuurt de Kamer tevens de Monitor 2022 en Imagomonitor 2022 van het Nationaal Programma Groningen (NPG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over depositie onderzoek IJmond najaar 2022

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Depositie onderzoek IJmond najaar 2022' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  Het rapport gaat over herhaalonderzoek naar de depositie (neergedaald stof) van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en metalen in de IJmond -regio in het najaar van 2022. Zij gaat in op de onderzoeksresultaten en geeft haar beleidsreactie. Kamerbrief over depositie onderzoek IJmond najaar 2022 (PDF | 2 pagina's | 219 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voortgang maatwerkafspraken verduurzaming industrie

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de maatwerkafspraken voor het verduurzamen van de industrie. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over voortgang maatwerkafspraken verduurzaming industrie (PDF | 27 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw

  Regeling tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw (PDF | 3 pagina's | 101 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij aanbieding periodieke rapportages GTS en NAM en onderzoeksplan seismiciteit NAM

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) reageert op de relevantste aspecten van enkele rapportages van Gasunie Transport Services (GTS) en de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) over gaswinning in Groningen. Daarnaast gaat de staatssecretaris in op de beoordeling van de rapportages door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en geeft hij aan hoe hij daarmee omgaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda informele Milieuraad 18 en 19 april 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de informele Milieuraad op 18 en 19 april 2023 in Stockholm. Op de agenda staan de onderwerpen groene transitie en circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpassing vervaltermijn subsidiemodule Duurzame innovatieve Scheepsbouw

  Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer de conceptregeling, houdende de verlenging van de Subsidiemodule Duurzame innovatieve Scheepsbouw (titel 3.19 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, aan. Kamerbrief over aanpassing vervaltermijn subsidiemodule Duurzame innovatieve Scheepsbouw (PDF | 1 pagina | 74 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nationaal programma voor versnelde verduurzaming van de industrie

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de introductie van het Nationaal Programma Verduurzaming. Kamerbrief over nationaal programma voor versnelde verduurzaming van de industrie (PDF | 33 pagina's | 1,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte!

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op 2 rapporten: de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022 (Monitor NOVI) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte! (PDF | 13 pagina's | 673 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over expertgroep IJmond

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het vormen van een expertgroep voor het traject rondom de verduurzaming van Tata Steel in IJmond. Kamerbrief over expertgroep IJmond (PDF | 2 pagina's | 260 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen Kooksfabrieken 2

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Vervuilende Kooksfabriek 2 van Tata Steel blijkt verkeerd gebouwd: rookt en lekt vanaf eerste dag 'aan alle kanten'. De Tweede Kamerleden Bouchallikh, Kröger (beiden GroenLinks), Van Esch en Teunissen (beiden PvdD) hadden de vragen gesteld. Antwoorden Kamervragen Kooksfabrieken 2 (PDF | 10 pagina's | 421 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over afhandeling bezwaren Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de afhandeling van bezwaren door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Kamerbrief over afhandeling bezwaren Nationaal Coördinator Groningen (NCG) (PDF | 1 pagina | 87 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over Kamerbrief over voortgang versterking VTH stelsel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over de Kamerbrief 'voortgang versterking Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)-stelsel' van 16 januari 2023. De vaste Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van  14 februari 2023. Antwoorden vragen so over Kamerbrief over voortgang versterking VTH stelsel (PDF | 19 pagina's | 404 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Just Transition Fund, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Interreg-A

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de verschillende Europese fondsen waaronder het Just Transition Fund (JTF), Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Interreg-A. Een gelijkluidende brief is gezonden aan de Eerste Kamer. Kamerbrief over Just Transition Fund, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Interreg-A (PDF | 4 pagina's | 197 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief ACVG-rapport en kwaliteitstoets typologische beoordelingen NCG

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over het rapport 'Veiligheid van de gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie' van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) en over de kwaliteitstoets voor typologische beoordelingen bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Kamerbrief ACVG-rapport en kwaliteitstoets typologische beoordelingen NCG (PDF | 3 pagina's | 187 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Richtlijn Industriële Emissies

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op een vraag van het Tweede Kamerlid Thijssen (PvdA) uit het Commissiedebat over de Milieuraad van 16 maart 2023. De vraag ging over de rol van het bevoegd gezag in de herziene Richtlijn Industriële Emissies. Kamerbrief over Richtlijn Industriële Emissies (PDF | 3 pagina's | 276 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over 'Staat die doorprocedeert tegen inwoners' bij mijnbouwschade

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt zijn antwoorden op vragen over 'de Staat die doorprocedeert tegen inwoners' bij mijnbouwschade. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over 'Staat die doorprocedeert tegen inwoners' bij mijnbouwschade (PDF | 6 pagina's | 262 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Winter Briefing Taskforce monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt buitenland

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer de Winter Briefing van de Taskforce die de ombouw van de laagcalorische gasmarkt in het buitenland (België, Duitsland en Frankrijk) monitort. Kamerbrief over Winter Briefing Taskforce monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt buitenland (PDF | 1 pagina | 84 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Winter briefing 2023 Task Force Monitoring L-Gas Market Conversion

  Winter briefing van de Taskforce die de ombouw van de laagcalorische gasmarkt in het buitenland (België, Duitsland en Frankrijk) monitort. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar. Winter briefing 2023 Task Force Monitoring L-Gas Market Conversion (PDF | 21 pagina's | 1,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op