Zoekresultaten  11-20 van de 3.270 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Antwoorden vragen so Kamerbrief overschrijdingskansen handhavingspunten Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief over overschrijdingskansen handhavingspunten Schiphol. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, GroenLinks, PvdD en BBB hadden de vragen gesteld in het schriftelijk overleg (so) van 24 november 2022 .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief bodem en ondergrond

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met 7e update drukte Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft de Tweede Kamer de 7e update van de belangrijkste uitkomsten van de wekelijkse rapportages die Schiphol hem stuurt. Hij stuurt een tijdlijn met gebeurtenissen die te maken hebben met de drukte op Schiphol mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag Milieuraad op 20 december 2022

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over over de Milieuraad die op 20 december 2022 in Brussel plaatsvond. Ook sturen zij de kwartaalrapportage met de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over pakket nationaal CO2-plafond

  Minister Harbers informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitwerking van een nationaal CO2-plafond voor de internationale luchtvaart vertrekkend uit Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Juridische beoordeling nationaal CO2-plafond internationale luchtvaart

  Beoordeling  van 3 varianten van het CO2-plafond vanuit een juridisch oogpunt. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeksrapport waterstof behoefte Nederlandse luchtvaartsector richting 2030-2050

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het rapport ‘Hernieuwbare waterstof voor luchtvaartbrandstoffen in Nederland’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie aanpak milieuproblematiek Tata Steel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de analyse van het plan van aanpak 'Naar een gezondere leefomgeving in de IJmond: aanpak voor het beperken van de luchtverontreinigende uitstoot van Tata Steel Nederland'. Zij gaat in op de ontwikkelingen van na juni 2022 en blikt vooruit op de stappen die zij wil zetten in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen opschorting ratificatie EU-Qatar luchtvaartverdrag

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over de motie van de Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD) en Van der Molen (CDA). De motie verzocht om de ratificatie van het luchtvaartverdrag Qatar op te schorten. Het Tweede Kamerlid Koerhuis had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang versterking VTH-stelsel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op