Zoekresultaten  1-10 van de 590 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • NOx reductie KGF1

  Rapport an Tata Steel. Het rapport onderzoekt op welke manier Tata Steel de stikstofuitstoot bij Kooksgasfabriek 1 kan verlagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagenrapport Omgevingsdiensten in beeld 2023

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld 2023'. Het rapport gaat over 2-jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)-taken. Het vergelijkt de gegevens uit 2023 met de gegevens van onderzoek uit 2021. Het bijlagenrapport bevat de gestuurde vragenlijsten aan de omgevingsdiensten en rijkspartijen en een weergave van de kerngegevens per omgevingsdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdiensten in beeld 2023

  Het rapport gaat over 2-jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)-taken. Het vergelijkt de gegevens uit 2023 met de gegevens van onderzoek uit 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsevaluatie Regeling groenprojecten buitenland 2002 Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 200

  Het rapport evalueert de Regeling groenprojecten buitenland 2002 en de Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002. Het geeft daarmee aan de periodieke evaluatieverplichting van de belastinguitgaven op grond van de Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2022

  De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2022 (SvdV 2022) is een overkoepelende rapportage van de beschikbare rapportages over de uitvoering van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). De rapportage bevat de monitoringsinformatie en toezichtinformatie van de Brzo-toezichthouders, medeoverheden en de industrie. Deze hebben zich verenigd in de Stichting Veiligheid Voorop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten onderzoek Apeldoorn

  Het rapport gaat over metingen van de concentraties van respirabel kwarts, ijzer, koper en mangaan in de lucht bij woningen in Apeldoorn en de risico's voor de gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Balans van de Leefomgeving 2023

  2-jaarlijks rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport maakte de balans op van het leefomgevingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bundel Staat van de Veiligheid 2022

  De bijlage bevat een bundel documenten in samenhang met de Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2022 (SvdV 2022). Brzo staat voor  Besluit risico's zware ongevallen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagenrapport Omgevingsdiensten in beeld 2023

  Bijlage bij het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld 2023'. Het rapport gaat over 2-jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)-taken. Het vergelijkt de gegevens uit 2023 met de gegevens van onderzoek uit 2021. Het bijlagenrapport bevat de gestuurde vragenlijsten aan de omgevingsdiensten en rijkspartijen en een weergave van de kerngegevens per omgevingsdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hinder en slaapverstoring door trillingen van treinen

  Het rapport gaat over onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek richt zich op de overlast door trillingen voor omwonenden van het spoor. Het is een vervolg op eerder onderzoek uit 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op