Zoekresultaten  1-10 van de 18 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht

  Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege de actualisatie van de energiebesparingsplicht voor utiliteitsgebouwen en enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Besluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving

  Ontwerp-Besluit om het Besluit bouwwerken leefomgeving te wijzigen. De wijziging is nodig om op daken van gebouwen maatregelen te kunnen nemen in het kader van duurzaamheid. Het ontwerp-Besluit is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

  Voorhang Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsregel tegemoetkoming huurders woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen

  Beleidsregel over de verstrekking van een tegemoetkoming aan huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Akkoord gelijktrekken vergoedingen voor eigenaren en huurders

  Akkoord om de vergoedingen gelijk te trekken voor huurders en particuliere eigenaren van wie de woning versterkt moet worden door bevingsschade in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling verlenging subsidieregelingen (A en O-fonds Rijk, energiebesparing, VSO, SVO en oorlogsgraven)

  Ontwerpregeling tot wijziging van de Subsidieregeling Stichting A en O-fonds Rijk, de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis, de Subsidieregeling oorlogsgravenstichting 2013, de Subsidieregeling Stichting VSO 2013 en de Subsidieregeling SVO 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking subsidie energiesprong Albert Heijnweg

  Besluit over de verstrekking van de subsidie aan Cofely Energy Solutions b.v. te Bunnik ten behoeve van het project Albert Heijnweg Zaandam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit energiesprong Onderdijks

  Beschikking over de verstrekking van subsidie aan Ontwikkelingscombinatie Onderdijks te Zwolle ten behoeve van het project Onderdijks.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking Energiesprong Stationsweg Groningen

  Verstrekking subsidie aan Triodos Vastgoedfonds NV te Zeist ten behoeve van het project Kantoren vernieuwen naar Energieneutraal Stationsweg 1 Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking Energiesprong Amsterdamse buurt Haarlem

  Beschikking namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot het verlenen van subsidie bestemd voor het project Energiesprong Amsterdamse buurt in Haarlem.

  Bekijk document gepubliceerd op