Zoekresultaten  1-10 van de 11 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Overheidspersoneelverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland per 1 oktober 2018

  Lijst van logies- en overige kosten per land bij dienstreizen naar dat land.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling verlenging subsidieregelingen (A en O-fonds Rijk, energiebesparing, VSO, SVO en oorlogsgraven)

  Ontwerpregeling tot wijziging van de Subsidieregeling Stichting A en O-fonds Rijk, de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis, de Subsidieregeling oorlogsgravenstichting 2013, de Subsidieregeling Stichting VSO 2013 en de Subsidieregeling SVO 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland per 1 april 2018

  Lijst van logies- en overige kosten per land bij dienstreizen naar dat land.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit beleidsregel contractovername door Mobiliteitsbureaus

  Besluit houdende wijziging van de Beleidsregels WNT 2016 inzake de toepassing van de artikelen 4.1 en 4.2 WNT bij contractovername door mobiliteitsbureaus (beleidsregel contractovername door mobiliteitsbureaus).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift besluit benoeming tot President van de Algemene Rekenkamer

  Afschrift van het Koninklijk besluit van 10 juli 2015, nr. 2015001281, waarbij de heer drs. A.P. Visser is benoemd tot President van de Algemene Rekenkamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsregels toepassing WNT

  Besluit houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Beleidsregels toepassing WNT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij beleidsregels toepassing WNT

  Bijlage bij besluit houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Beleidsregels toepassing WNT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mededeling inzake aanpassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

  Mededeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 februari 2014, inzake de uitvoering en handhaving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in het licht van de Aanpassingswet WNT

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling bezoldigingscomponenten WNT

  Regeling van houdende nadere regels over hetgeen bij de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector tot de bezoldiging wordt gerekend en over de toerekening van onderdelen van de bezoldiging aan enig kalenderjaar (Regeling bezoldigingscomponenten WNT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsregel tegemoetkoming huurders woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen

  Beleidsregel over de verstrekking van een tegemoetkoming aan huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op