Zoekresultaten  1-10 van de 275 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Openbaar vervoerverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoord op vragen over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvraagformulier Tijdelijke regeling Specifieke Uitkering (SPUK) OV-ambassadeur 2023

  Per 1 januari 2023 is een regeling in werking getreden waardoor gemeenten subsidie kunnen aanvragen bij het rijk voor het aanstellen van OV-ambassadeurs. Deze ambassadeurs zijn vrijwilligers die mensen met een beperking helpen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Met de specifieke uitkering worden OV-ambassadeurprojecten opgezet, of wordt aansluiting gezocht op bestaande projecten met hetzelfde doel. Een mogelijkheid is ook dat lopende OV-ambassadeurprojecten worden uitgebreid, OV-ambassadeurs (op vrijwillige basis) worden geworven en opgeleid, locaties worden verzorgd en voorzien wordt in informatiemiddelen en communicatiemateriaal. Gemeenten kunnen dit formulier invullen en na ondertekening sturen naar postbusovambassadeur@minienw.nl, met als onderwerp: Aanvraag Tijdelijke regeling Specifieke Uitkering [naam organisatie]. Uiterste aanvraagdatum is 1 juli 2025. Zie Tijdelijke regeling specifieke uitkering OV-ambassadeurprojecten 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda EU Transportraad 14 maart 2014

  Samenvatting van de onderwerpen op de agenda van de Transportraad van 14 maart 2014 in Brussel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Preventie en gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen in de Justitiële Jeugdinrichtingen

  Onderzoek naar de preventie en gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie en optimalisatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker

  Het advies van de Gezondheidsraad over de evaluatie van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie en optimalisatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker - Samenvatting

  Samenvatting van het advies van de Gezondheidsraad over de evaluatie van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documentatie Stuurgroep PIDI

  Documentatie van de stuurgroep Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 6: Mededeling EU mondiale gezondheidsstrategie

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over een publicatie van de Europese Commissie genaamd 'European Union Global Health Strategy: Better Health for All in a Changing World'. Dit is een mondiale gezondheidsstrategie om te zorgen voor nieuw, samenhangend, doeltreffend en gericht beleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gehoorschade door versterkte muziek

  Advies over blootstelling in de privésfeer, dus los van de blootstelling in de werkomgeving. De preventie van gehoorschade door beroepsmatige blootstelling aan hard geluid is geen onderdeel van de adviesaanvraag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 4: Mededeling EU dronestrategie 2.0

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de dronestrategie 2.0 voor een slim en duurzaam ecosysteem voor onbemande luchtvaartuigen in Europa.

  Bekijk document gepubliceerd op