Zoekresultaten  1-10 van de 422 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • Hoeveelheden gas en stroom tegen de tarieven van het prijsplafond per dag

  Om de verdeling van het prijsplafond voor energie te berekenen, is vastgesteld hoeveel gas en stroom op iedere dag van het jaar onder het prijsplafond valt. In de winter wordt er meer energie verbruikt dan in de zomer. Daar is rekening mee gehouden.

 • Annex bij Herziening Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Deze bijlage bevat per thema een overzicht van de (sub)doelen, kabinetsinzet en indicatoren van het vernieuwde actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Extra uitleg verdeling maximaal gebruik voor en na energierekening

  Dit document biedt extra uitleg over de werking van het prijsplafond voor energie, dat geldt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Het prijsplafond is alleen per 1 januari uitvoerbaar als het aansluit bij de jaarlijkse energierekening. Daarom is het maximale verbruik bij het prijsplafond (1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom) verdeeld in 2 delen. 1 deel voor de periode tot de jaarlijkse energierekening en 1 deel voor de periode na de jaarlijkse energierekening.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publiek-private samenwerking: succesvol model voor verduurzaming van de sojaketen

  Op de Duurzaamheidconferentie - Rio+20 - die van 13-22 juni 2012 plaats vond in Rio de Janeiro, Brazilië, vroeg Staatssecretaris Knapen tijdens een side event aandacht voor de cruciale rol van het bedrijfsleven in het verduurzamen van agro-ketens. Dit is het verslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Preventie en gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen in de Justitiële Jeugdinrichtingen

  Onderzoek naar de preventie en gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie en optimalisatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker

  Het advies van de Gezondheidsraad over de evaluatie van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie en optimalisatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker - Samenvatting

  Samenvatting van het advies van de Gezondheidsraad over de evaluatie van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documentatie Stuurgroep PIDI

  Documentatie van de stuurgroep Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoord op vragen over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 6: Mededeling EU mondiale gezondheidsstrategie

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over een publicatie van de Europese Commissie genaamd 'European Union Global Health Strategy: Better Health for All in a Changing World'. Dit is een mondiale gezondheidsstrategie om te zorgen voor nieuw, samenhangend, doeltreffend en gericht beleid.

  Bekijk document gepubliceerd op