Zoekresultaten  1-41 van de 41 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Kamerbrief over uitvoeringsagenda Duurzaamheid

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop Defensie met concrete acties haar bijdrage levert aan de opgaven die voor ons liggen op het gebied van klimaat, energie en circulariteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Praatplaat uitvoeringsagenda Duurzaamheid Defensie

  Defensie moet onder alle omstandigheden kunnen opereren en bereidt zich daarom voor op de veranderende dreigingen als gevolg van klimaatverandering. Ook wil Defensie bijdragen aan de klimaatdoelen en neemt zo haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsagenda Duurzaamheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over de Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders

  Besluit op een verzoek om informatie over de Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders (RTTLVL). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over tweede rapportage voortgang luchthavenbesluiten

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer de tweede rapportage aan over de voortgang van de voorbereiding van de luchthavenbesluiten voor de vliegbases Woensdrecht, Gilze-Rijen en De Peel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over tweede rapportage voortgang luchthavenbesluiten

  Beslisnota bij Kamerbrief over tweede rapportage voortgang luchthavenbesluiten. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunning burgermedegebruik Eindhoven Airport 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen met betrekking tot Eindhoven Airport

  Minister Kamp (Defensie) en minister Visser (ienW) informeren de Tweede Kamer over Eindhoven Airport Eindhoven Airport als civiele medegebruiker van de militaire luchthaven Eindhoven, de zienswijzeprocedure Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) luchthaven Eindhoven en het voorzitterschap Luchthaven Eindhoven Overleg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over aanpassing van vliegroutes bij de vliegbasis Gilze-Rijen

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanpassing van vliegroutes van helikopters  behorend bij de vliegbasis Gilze-Rijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapportage voortgang luchthavenbesluiten

  Minister Grapperhaus (Defensie) stuurt de Tweede Kamer het eerste jaarlijkse verslag over de voortgang van de voorbereiding van luchthavenbesluiten voor die luchtvaartterreinen waarvoor volgens de Luchtvaartwet nu nog een aanwijzing geldt (vliegbases Woensdrecht, Gilze-Rijen en De Peel).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic Procedure voorbereiding luchthavenbesluit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over reguliere landingen C-130 Hercules vliegbasis Eindhoven

  Besluit op een verzoek om informatie over het aantal reguliere landingen van de C-130 Hercules nabij vliegbasis Eindhoven, specifiek om een aanvliegroute vanuit oostelijke of westelijke richting waarbij het toestel een bocht van 90 graden maakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel aanpassing aanwijzingen militaire luchtvaartterreinen

  Staatssecretaris Visser reageert op vragen en opmerkingen over het voorstel van wet houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel aanpassing aanwijzingen militaire luchtvaartterreinen

  Staatssecretaris Visser stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de publicatie van het rapport over misstanden op vliegbasis Eindhoven

  Staatssecretaris Visser biedt de Tweede Kamer het rapport van het “Huis voor Klokkenluiders” aan over het onderzoek naar misstanden op vliegbasis Eindhoven. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. Kamerbrief over de publicatie van het rapport over misstanden op vliegbasis Eindhoven (PDF | 3 pagina's | 165 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besteding van overheidsgeld

  Onderzoek naar een vermelding van vermoedens van misstanden. Besteding van overheidsgeld (PDF | 39 pagina's | 654 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over mogelijke heropening Linkroute-10A

  Staatssecretaris Visser beantwoordt vragen over de berichten ‘F-35 mag straks laagvliegen over oostelijk Fryslân’ en ‘Friesland op achterste benen om laagvliegroute F-35’. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over uitbreiding Vliegbasis Leeuwarden

  Staatssecretaris Visser beantwoordt vragen over de uitbreiding van de vliegbasis Leeuwarden. Beantwoording Kamervragen over uitbreiding Vliegbasis Leeuwarden (PDF | 3 pagina's | 185 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over er geannuleerde vluchten op Eindhoven Airport wegens mist

  Staatssecretaris Visser beantwoordt vragen over geannuleerde vluchten op Eindhoven Airport wegens mist.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Aantal klachten over Eindhoven Airport stijgt sterk’

  Antwoorden staatssecretaris Visser (Def), mede namens minister Nieuwenhuizen (IenM), op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Paternotte (D66) en Bruins (CU) over het bericht ‘Aantal klachten over Eindhoven Airport stijgt sterk’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag over voorstel verlenging termijn aanwijzingen militaire luchtvaartterreinen

  Minister Hennis-Plasschaert (Def) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het voorstel van wet houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding nota naar aanleiding van verslag over voorstel verlenging termijn aanwijzingen militaire luchtvaartterreinen

  Minister Hennis-Plasschaert (Def) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e testvlucht VFR procedures

  Dit rapport beschrijft de resultaten van de 2e testvlucht door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheidsanalyse VFR-bewegingen luchthaven Twente

  Dit is de veiligheidsanalyse van Visual Flight Rules (VFR-) bewegingen op Luchthaven Twente, geschreven door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven

  Conceptbesluit tot vaststelling van een luchthavenbesluit voor de militaire luchthaven Eindhoven (Luchthavenbesluit Eindhoven).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven

  Brief van minister Hennis-Plasschaert (Def) mede namens staatssecretaris Mansveld (IenM) over het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Notitie Reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapport luchthaven Eindhoven

  Deze concept-notitie dient tot het bekend maken van een voornemen tot het opstellen van het Milieueffectrapport voor de luchthaven Eindhoven. Hiermee start de uitgebreide milieueffectrapportage-procedure. De notitie is opgesteld door de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoek naar overlast helikopters in omgeving Gilze-Rijen

  Brief van minister Hillen (DEF) aan de Tweede Kamer over een onderzoek naar overlast van helikopters in de omgeving van Gilze-Rijen. Bijgesloten een afschrift van zijn reactie op twee brieven over dit onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Awacs en berekeningen NLR

  Brief van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium aan het ministerie van Defensie over Awacs en berekeningen NLR.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over Awacs

  Uitstelbrief van minister Hillen (DEF) aan de Tweede Kamer over de toezegging van een toelichting op het uitgesproken vertrouwen dat met een combinatie van maatregelen 35 procent geluidsreductie wordt bereikt in 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over woningnieuwbouw in Volkel

  Brief over mogelijkheden voor honorering van de wens van de gemeente Uden voor nieuwbouw van woningen in het dorp Volkel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen vliegbasis Volkel

  Antwoorden van minister Hillen (Def), mede namens staatssecretaris Atsma (IenM), op de vragen van de Kamerleden Knops en Haverkamp (beiden CDA) over de vliegbasis Volkel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief reacties overlast vliegbasis Gilze-Rijen

  Aanbiedingsbrief van minister Hillen (Def) aan de Tweede Kamer bij zijn reacties op verzoeken om aandacht voor geluids- en trillingsoverlast veroorzaakt door vliegbasis Gilze-Rijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage IV - Voorstel validatieprocedure geluidreductie NAVO-vliegbasis Geilenkirchen

  Deze procedure is opgezet na overleg met NLR, TNO en RIVM om een geluidreductie van 35 procent te bereiken in 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief beantwoording Kamervragen vliegbasis Volkel

  Uitstelbrief van minister Hillen (Def) aan de Tweede Kamer over de beantwoording van Kamervragen van de leden Knops en Haverkamp (beiden CDA) over vliegbasis Volkel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het algemeen overleg over AWACS

  Brief van minister Hillen (DEF) en staatssecretaris Atsma (IenM) aan de Tweede Kamer over het algemeen overleg over AWACS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan gemeente Uden over woningbouw in Volkel

  Brief over mogelijkheden voor honorering van de wens van de gemeente Uden voor nieuwbouw van woningen in het dorp Volkel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief woningnieuwbouw in Volkel

  Brief van minister  Hillen (DEF), mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, aan de Tweede Kamer over woningnieuwbouw in Volkel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen reductie geluidshinder AWACS-vliegtuigen

  Antwoorden van minister Hillen (Def), mede namens staatssecretaris Atsma (IenM), op vragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over de reductie van geluidshinder door AWACS-vliegtuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met voortgangsrapportage AWACS

  Brief van minister Hillen (DEF) en staatssecretaris Atsma (IenM) aan de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage over AWACS en de Navo-vliegbasis Geilenkirchen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie minister Defensie op commissieverzoek vervanging F16

  De vaste commissie voor Defensie heeft de minister van Defensie op 1 november 2010 verzocht om een actualisering van het project Vervanging F-16. Met deze brief voldoet hij aan dit verzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op