Zoekresultaten  1-10 van de 618 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Ik ben maar een mbo'er

  Het mentaal welbevinden van mbo-studenten tijdens de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Huizingalezing 2022 door staatssecretaris Gunay Uslu

  De Huizingalezing is dit jaar uitgesproken door staatssecretaris Gunay Uslu (OCW). De tekst die zij tijdens haar optreden uitsprak is een verkorte versie van de afgedrukte lezing, die in boekvorm is verschenen na afloop van het optreden. De tekst hieronder komt overeen met de tekst in het boekje.

 • Kamerbrief over proces oplossingsrichtingen tandartsentekorten

  Minister Kuipers (VWS) en minister Dijkgraaf (OCW) informeren de Tweede Kamer over oplossingsrichtingen om het tekort aan tandartsen op te lossen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingbrief antwoorden vragen COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden so COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) geven antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Onderwijs 3e voortgangsrapportage

  De rapportage blikt terug op de uitvoering en opbrengsten van het programma Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het schooljaar en studiejaar 2021/2022. NP Onderwijs is een programma om vertragingen door corona in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen en studenten te herstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij 3e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de 3e voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Dit is een programma om  vertragingen door corona in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen en studenten te herstellen. Zij bespreken daarbij de ontwikkelingen bij leerlingen en studenten in het schooljaar 2021-2022. Ook bespreken zij de uitvoering van de plannen van scholen en onderwijsinstellingen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leervertraging in het voortgezet onderwijs 2022 Balans na twee jaar coronacrisis

  Het rapport bespreekt de leerresultaten van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van de vaardigheid van leerlingen op de 5 onderdelen van het Cito volgsysteem voortgezet onderwijs (cvvo). De 5 onderdelen zijn Nederlands leesvaardigheid (nlv), Nederlands woordenschat (nws), Engels leesvaardigheid (elv), Engels woordenschat (ews) en Rekenen-Wiskunde (rw). Het rapport vergelijkt de leerprestaties in het schooljaar 2021/2022 met die  in 2020/2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertraging in de leergroei in het basisonderwijs na twee en een half jaar covid-19-crisis

  Rapport van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het rapport gaat over onderzoek naar de leergroei van leerlingen in het basisonderwijs. Dit naar aanleiding van de verstoring van het reguliere onderwijs door de COVID-19-crisis in 2020, 2021 en 2022. Het rapport geeft een beeld van de ontwikkeling in de leergroei op de gebieden 'begrijpend lezen', 'spelling', en 'rekenen-wiskunde'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede rapport Macromonitor Nationaal Programma Onderwijs mbo en ho: Managementsamenvatting

  Het 2e rapport Macromonitor NPO mbo-ho beschrijft in hoeverre studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs hun studieloopbanen (weer) hebben opgepakt sinds het uitbreken van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op