Zoekresultaten  1-50 van de 155 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte!

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op 2 rapporten: de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022 (Monitor NOVI) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte!

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over afspraken met de NAM, Shell en/of ExxonMobil over gaswinning in Groningen

  Besluit op een verzoek om informatie over afspraken met de NAM, Shell en/of ExxonMobil over gaswinning in Groningen over de periode 1 januari 2020 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

  Het rapport bevat de MIRT spelregels voor de besluitvorming over projecten en programma’s in de fysieke leefomgeving. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Deze spelregels vervangen de spelregels uit 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Deltaprogramma 2023

  Het Deltaprogramma bevat het jaarlijkse voorstel van de Deltacommissaris voor de inzet op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke ordening voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT - goedkeuring

  Beslisnota bij de Kamerbrief bij MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIRT Overzicht 2023

  Jaarlijkse toelichting bij de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT

  Minister Harbers en staatssecretaeris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer het MIRT Overzicht 2023 en de geactualiseerde Spelregels van het MIRT. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Ook sturen zij het Deltaprogramma 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Deltaprogramma 2023 Hoofdlijnen

  Hoofdlijnen uit het Deltaprogramma 2023. Het Deltaprogramma bevat het jaarlijkse voorstel van de Deltacommissaris voor de inzet op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke ordening voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over normering van hybride warmtepompen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'De warmtepompen van Hugo de Jonge besparen geen aardgas en geen CO2'. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen

  Besluit op een verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Besluit op Wob-verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen - Bijlagen

  Besluit op een verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over woningverbeteringssubsidie Groningen

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over het beroep op de Comptabiliteitswet (CW) artikel 2.27 voor woningverbeteringssubsidie Groningen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming van Batch 3260 - besluit op wob-verzoek Batch 3260.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van Batch 3260. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming van Batch 3260

  Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van Batch 3260. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

 • Kamerbrief over Meerjarenversterkingsplan, Bouwtop en bewonerscommunicatie

  Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het meerjarenversterkingsplan (MJVP), de uitkomsten van de Bouwtop die op 8 november 2021 plaatsvondt en de manier waarop bewoners worden geïnformeerd over de geplande opname, beoordeling en eventuele versterking van hun huis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht regelingen monumenteigenaren Groningen

  Overzicht van de beschikbare financiële regelingen voor het in stand houden van rijksmonumenten in de provincie Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief overzicht regelingen erfgoed Groningen

  Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de beschikbare middelen voor de subsidieregelingen voor eigenaren van rijksmonumenten in het Groningse aardbevingsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen - Besluit

  Besluit op een verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gedeeltelijke betaling NAM

  Minister Ollongren (BZK) en minister Blok (EZK) informeren de Tweede Kamer over de betaling van NAM van 60% van de openstaande facturen. Er is discussie tussen de NAM en het ministerie over de hoogte van de kosten voor de versterkingsoperatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Validatie beoordelingsmethodiek praktijkaanpak

  Het Adviescollege Veiligheid Groningen reageert op het verzoek van minister Ollongren (BZK) en minister Blok (EZK) om de beoordelingsmethodiek van de uitgewerkte praktijkaanpak te valideren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht dat tribunes in Goffertstadion onveilig zijn

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht dat meer tribunes in het Goffertstadion onveilig zijn en herstelmaatregelen nodig zijn voor heropening. Het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij brief van NCG over boek en uitnodiging voor een bezoek

  Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer een brief aan van het Nationaal Coördinator Groningen (NCG), waarin de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken uitgenodigd worden voor een bezoek aan NCG in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgangsrapportage SodM versterking Groningen en enkele andere onderwerpen

  Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een voortgangsrapportage van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de versterkingsoperatie in Groningen. Ook gaat de minister in op ontwikkelingen voor gebouwen buiten de werkvoorraad van de versterking, afspraken met woningcorporaties, de samenwerking tussen de Nationaal Coördinator Groningen en Instituut Mijnbouwschade Groningen, en vergoedingen voor huurders van particuliere eigenaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht uitgevoerde moties versterkingsopgave Groningen 2021

  Overzicht van uitgevoerde moties met betrekking tot de versterkingsopgave Groningen 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Begeleidende brief bij voortgangsrapportage versterkingsopgave en afbouw gaswinning ('20-'21)

  Staatstoezicht op de Mijnen informeert minister Ollongren (BZK) en minister Blok (EZK) over de conclusies uit het rapport 'Voortgang van de versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning ('20-'21)'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over budget subsidie Verduurzaming en Verbetering gedupeerden in Groningen

  Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over ‘de subsidie Verduurzaming en Verbetering voor gedupeerden in Groningen, die binnen 5 dagen op is’. Tweede Kamerleden Beckerman (SP) en het lid Nijboer (PvdA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming van Batch 3260 - Documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van Batch 3260. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar passende vergoeding nieuwbouwregeling

  Rapport van Ecorys, Van Rossum en BOAG 'Onderzoek naar passende vergoeding nieuwbouwregeling'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over consultatie van de beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen

  Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen. Ook biedt zij het rapport aan van Ecorys, Van Rossum en BOAG over een passende hoogte van de vergoeding voor aardbevingsbestendige bouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang tegemoetkoming particuliere huurders aardbevingsgebied en vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen

  Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de tegemoetkoming voor huurders in het aardbevingsgebied die sociaal huren bij particuliere verhuurders. Ook meldt zij de voortgang van de vergoeding van zelf aangebrachte voorzieningen in de huurwoning als deze door versterkingswerkzaamheden niet meer kunnen worden (her)gebruikt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenversterkingsplan in beeld

  Een meerjarenversterkingsplan (MJVP) voor de gehele resterende versterkingsopgave in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij advies over praktijkaanpak

  Minister Ollongren (BZK) stuurt het advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen over de uitgewerkte praktijkaanpak naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wetsvoorstel tot wijziging tijdelijke wet Groningen vanwege versterking van gebouwen in provincie Groningen

  Minister Blok (EZK) en minister Ollongren (BZK) sturen de Tweede Kamer een brief over het wetsvoorstel tot wijziging van de tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen. De Tweede Kamer heeft met de motie-Beckerman uitgesproken een andere route te verkiezen dan de voorgenomen route van het kabinet van dit wetsvoorstel. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidies gebouwd erfgoed provincie Groningen 2018-2021

  Cijfers over de subsidies voor gebouwd erfgoed in de provincie Groningen in de periode 2018-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend besluit Wob-verzoek HRA-methodiek versterkingsaanpak Groningen - aanvullend-besluit-wob-verzoek-hra-methodiek-versterking-groningen.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de HRA-methodiek die ten grondslag ligt aan het Plan van Aanpak van de versterkingsaanpak in Groningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend besluit Wob-verzoek HRA-methodiek versterkingsaanpak Groningen

  Besluit op een verzoek om informatie over de HRA-methodiek die ten grondslag ligt aan het Plan van Aanpak van de versterkingsaanpak in Groningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Antwoorden op Kamervragen over het loten bij woningverbeteringssubsidie

  Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over het loten door Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) voor het verlenen van subsidie voor verbetering/verduurzaming van woningen in het aardbevingsgebied. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Nationale Omgevingsvisie

  Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer met deze eerste jaarlijkse voortgangsbrief over de voortgang die is geboekt in het leefomgevingsbeleid sinds de publicatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op notitie Gedifferentieerde inwerkingtreding wetten over wetsvoorstel versterking gebouwen Groningen

  Minister Blok en Minister Ollongren sturen de Tweede Kamer een reactie op een notitie van Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer over het gebruik van gedifferentieerde inwerkingtreding voor het niet in werking laten treden van twee amendementen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over 'de belofte van het kabinet dat de versterking nu echt op stoom komt' en de uitvoering van het bestuursakkoord

  Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over 'de belofte van het kabinet dat de versterking nu echt op stoom komt' en vragen over de uitvoering van het bestuursakkoord. De vragen zijn gesteld door Kamerlid Beckerman (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisboom vergoedingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over opnieuw uitstel sloop nieuwbouw Ten Boer

  Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over 'opnieuw uitstel sloop en nieuwbouw in Ten Boer’. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitvoering Subsidieregeling Verduurzaming en Woningverbetering

  Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de subsidieregeling voor verduurzaming, onderhoud en woningverbetering van gebouwen in het aardbevingsgebied die op 1 juni 2021 is gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over brand in door gaswinning onveilige woning

  Minister Ollongren beantwoordt vragen over bewoners die na een verwoestende brand in een door gaswinning onveilige woning nu alles kwijt zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voortgang versterkingsoperatie Groningen

  Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de versterkingsoperatie in Groningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van Nationaal Coördinator Groningen over boek en uitnodiging voor bezoek

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) biedt het boek 'Duurzaam herstel en versterking van woningen in Groningen' aan en nodigt de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat uit voor een bezoek aan NCG in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regelingen voor bewoners in het aardbevingsgebied en overzicht financiele aspecten regelingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij intentieverklaring samenwerking NCG en aardbevingsgemeenten en samenwerkingsconvenant NCG en IMG

  Minister Ollongren biedt de Intentieverklaring samenwerking NCG en aardbevingsgemeenten in de provincie Groningen (in het kader van Vergunningen, Toezicht en Handhaving) aan, en het samenwerkingsconvenant tussen het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerking Nationaal Coördinator Groningen en Instituut Mijnbouwschade Groningen

  De Nationaal Coördinator Groningen en het Instituut Mijnbouwschade Groningen informeren minister Ollongren (BZK) en minister Blok (EZK) over de samenwerking tussen beide organisaties. Ook gaan zij in op de uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen en van het 'vier maal één-herstelplan' van het Groninger Gasberaad.

  Bekijk document gepubliceerd op